Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Veřejné zakázky, soutěže a dotace

 

Aplikace práva EU v ČR

eu_logo

Vědecký projekt na téma „Aplikace práva Evropské unie v ČR“ realizoval Mgr. Michal Bobek na základě grantu MZV. více ►

Úloha bank při arizaci

sachy

Vědecký projekt na téma „Úloha bank v procesu arizace a konfiskace nepřátelského majetku v letech 1938-1945“ realizoval Doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. na základě grantu MZV. více ►

Národnostní menšiny za 1. republiky

knihovna

Vědecký projekt na téma „Politika československých vlád vůči národnostním menšinám 1918-1938“ realizoval tým z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením Mgr. Andreje Tótha, Ph.D. na… více ►

Výsledky výběrového řízení na rok 2012

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2012 více ►

Ukončené vědecké projekty - 2005

Protokol o otevírání obálek s návrhy projektů transformační spolupráce předložených ve výběrovém dotačním řízení

Dne 20.10. 2010 v 10.30 hod. zasedla komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů předložených ve výběrovém dotačním řízení na projekty transformační spolupráce pro r. 2012. Výběrové řízení… více ►

Ukončené vědecké projekty - 2011

Ukončené vědecké projekty - 2010

Příprava na výběrová řízení do institucí Evropské unie

eu_logo

Kvalitní příprava na jednotlivé fáze výběrového řízení je důležitým předpokladem konečného úspěchu více ►

Národní kontaktní databáze

Informace o databázi NKM, registrace, aktualizace údajů více ►

.