Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Veřejné zakázky, soutěže a dotace

 

Vyhlášení řádného dotačního řízení na projekty transformační spolupráce pro rok 2011

Příjem přihlášek končí dne 11. října 2010 ve 16.00 hod. Kontaktní osoby: Jan Látal (224 18 2756, jan_latal@mzv.cz) a Helena Štohanzlová (224 18 2322. helena_stohanzlova@mzv.cz). Informační… více ►

Národní kontaktní místo

Úkoly NKM, výběrová řízení do EU a dalších mezinárodních organizací, Národní kontaktní databáze více ►

Ukončené vědecké projekty - 2008

Architektonický návrh na výstavbu zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C., v USA

Doplnění Soutěžních podmínek pro 2. kolo architektonické soutěže o návrh, vyhlašované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Soutěžního řádu České komory architektů více ►

Vědecké projekty na rok 2010 - témata

 více ►

Ukončené vědecké projekty - 2002

Výsledky dotačního výběrového řízení pro nevládní a neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na rok 2009

Kancelář strategie, analýz a projektového řízení MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslaných do tohoto výběrového dotačního řízení a těšíme se na další spolupráci. více ►

Protokol o otevírání obálek s návrhy projektů transformační spolupráce předložených ve výběrovém dotačním řízení MZV ČR

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce pro rok 2009

transition_lg_v2_male

MZV ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2009 více ►

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2008

.