Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vyhlášení výběrového řízení pro rok 2014 na dotační tituly v oblasti spolupráce nestátních neziskových organizací (NNO) se zahraničím a krajanskými komunitami

 

(Archivní článek, platnost skončena 17.09.2014.)

Dotační tituly:

  1. Podpora projektů tuzemských NNO zaměřených na spolupráci se zahraničím;
  2. Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí;
  3. Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí; Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A DALŠÍCH OPRÁVNĚNÝCH SUBJEKTŮ VE VÝŠE UVEDENÝCH OBLASTECH.

Výběrové řízení je vyhlašováno v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i) zákona č. 218/2000 Sb., s usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 479 o změně usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, a s usnesením vlády č. 685 ze dne 11. září 2013 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2014.

Předmětem dotačního titulu je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty ve třech výše uvedených oblastech.

Příklady vhodných aktivit:

  • popularizační, vydavatelská a přednášková činnost, vypracování studií a prezentací, jednorázové publikace, zpravodajství na internetu, webové stránky
  • vědecké a výzkumné projekty,
  • pořádání seminářů a konferencí,
  • kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly, výstavy,
  • asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí
  • tematicky zaměřené kulturní a jazykově vzdělávací aktivity zaměřené na české krajanské komunity v zahraničí.           

Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tohoto dotačního titulu přijímá výhradně návrhy projektů s ukončením realizace v roce 2014.

Návrhy lze podávat do 11. října 2013 do 16.00 hodin.

Na webových stránkách www.mzv.cz/granty bude během prosince 2013 zveřejněn seznam projektů, které uspěly ve výběrovém dotačním řízení. Na dotaci není právní nárok.

Kontakt: Odbor veřejné diplomacie, tel. 224 182 836, 224 183 230

přílohy

Dotace2014PodminkyVyhlaseniVyberovehoRizeni.doc 70 kB doc (Word dokument) 16.9.2013

Priloha_I_Titulni_List.doc 24 kB doc (Word dokument) 16.9.2013

Priloha_Ii_Identifikac_Formular.doc 80 kB doc (Word dokument) 16.9.2013

Priloha_Iii_Popis_Projektu.doc 59 kB doc (Word dokument) 16.9.2013

Priloha_Iv_Zadost_O_Dotaci.doc 62 kB doc (Word dokument) 16.9.2013

Priloha_V_Rozpocet.xls 30 kB xls (Excel tabulka) 16.9.2013

Priloha_Vi_Tabulka_Vastupu.doc 35 kB doc (Word dokument) 16.9.2013

Priloha_Vii__Uznatelne_Vydaje.doc 64 kB doc (Word dokument) 16.9.2013

Priloha_VIII_OsnovaZaverZpravy.doc 23 kB doc (Word dokument) 16.9.2013

Priloha_X_Zaverecna_Financni_Zprava.xls 71 kB xls (Excel tabulka) 16.9.2013

Priloha_Ix_Zaverecna_Zprava_Form_2014.doc 45 kB doc (Word dokument) 16.9.2013

Vzorova_Osnova_Projektoveho_Dokumentu.doc 22 kB doc (Word dokument) 16.9.2013

.