Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky dotačního výběrového řízení na podporu projektů nevládních a neziskových organizací a vysokoškolských pracovišť v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů v roce 2014

 

(Archivní článek, platnost skončena 17.12.2014.)

Dne 16. září 2013 bylo vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2014. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 11. říjen 2013 16:00 hodin.

Dne 21.10.2013 zasedla obálková komise, složená z pracovníků Odboru veřejné diplomacie, za účelem otevření obálek s návrhy projektů. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení. V prvním kole byly hodnoceny věcně příslušnými odbory. Ve druhém kole byly s přihlédnutím k hodnocení věcně příslušných odborů posouzeny členy hodnotící komise, kteří zasedli dne 12.12.2013 ve složení:

Předseda komise: Jan Bondy, ředitel Odboru veřejné diplomacie

Přítomní členové komise: Martina Tauberová (za útvar 1. náměstka Jiřího Schneidera), Pavel Bednář (za útvar náměstka Karla Borůvky), Martin Bačkovský (za útvar náměstka Tomáše Duba), Pavel Kubernát (za Sekci ministra), Klára Von Kriegsheim Kadlecová (za Sekci bezpečnostně-multilaterální), Michaela Bartáková (za Sekci evropskou), Erik Siegl (za Sekci mimoevropských zemí), Eva Drdáková (za Sekci právní a konzulární), Jiří Kuděla (ředitel Kanceláře strategie, analýz a projektového řízení)

Hodnotící komise schválila projekty v následujícím pořadí úspěšnosti:

  1. Projekt č. 4 (Regionální a globální výzvy energetické bezpečnosti ČR, předkladatel: Prague Security Studies institute)
  2. Projekt č. 6 (Konference Forum 2000: „Vzdělávání a demokracie“, předkladatel: Nadace Forum 2000)
  3. Projekt č. 7 (Konference k poctě laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva, předkladatel: Knihovna Václava Havla)
  4. Projekt č. 8 (Prosazování ekonomických zájmů ČR v kontextu aktuálních vyjednávání o dohodách o volném obchodu, předkladatel: Asociace pro mezinárodní otázky)
  5. Projekt č. 3 (Festival jeden svět v Bruselu jako lidskoprávní advokační nástroj, předkladatel: Člověk v tísni)

Ostatní zaslané projekty komise neschválila.

S vybranými předkladateli bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními hodnotící komise. O konečné výši dotace budou předkladatelé informováni do konce února r. 2014 v závislosti na přiděleném rozpočtu. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí hodnotící komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor veřejné diplomacie MZV ČR děkuje za všechny zaslané návrhy projektů tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze, 12.12.2013

Ing. Jan Bondy, ředitel Odboru veřejné diplomacie

.