Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Dotační tituly v oblasti spolupráce NNO se zahraničím a krajanskými komunitami

 

(Archivní článek, platnost skončena 30.06.2014.)

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů ve výše uvedených oblastech.

Dotační tituly:

  • A) Podpora projektů tuzemských NNO zaměřených na spolupráci se zahraničím;
  • B) Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí;
  • C) Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí; Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví.

Výběrové řízení je vyhlašováno v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d), f), g), j) zákona č. 218/2000 Sb., s usnesením vlády ČR č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a s usnesením vlády č. 410 ze dne 13. června 2012 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2013.
Předmětem dotačního titulu je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty ve třech výše uvedených oblastech.

Příklady vhodných aktivit:

  • popularizační, vydavatelská a přednášková činnost, vypracování studií a prezentací, jednorázové publikace, zpravodajství na internetu, webové stránky
  • vědecké a výzkumné projekty,
  • pořádání seminářů a konferencí,
  • kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly, výstavy,
  • asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí
  • ematicky zaměřené kulturní a jazykově vzdělávací aktivity zaměřené na české krajanské komunity v zahraničí.   

Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tohoto dotačního titulu přijímá výhradně návrhy projektů s ukončením realizace v roce 2013.

Návrhy lze podávat do 27. 9. 2012. Na webových stránkách www.mzv.cz/granty bude během prosince 2012 zveřejněn seznam vybraných projektů v pořadí jejich úspěšnosti. Na dotaci není právní nárok.

Kontakt:
Odbor veřejné diplomacie
tel. +420 224 182 836, +420 224 183 230

přílohy

Podmínky vyhlášení výběrového řízení 2013 151 kB pdf (Acrobat dokument) 29.6.2012

Příloha I - Titulní list 11 kB rtf (Textový dokument) 29.6.2012

Příloha II Identifikační formulář 26 kB rtf (Textový dokument) 29.6.2012

Příloha III - Popis projektu 59 kB doc (Word dokument) 24.9.2012

Příloha IV - Žádost o dotaci 198 kB rtf (Textový dokument) 29.6.2012

Příloha V - Rozpočet 30 kB xls (Excel tabulka) 29.6.2012

Příloha VI - Tabulka výstupů 41 kB rtf (Textový dokument) 29.6.2012

Přiloha VII - Uznatelné výdaje 127 kB pdf (Acrobat dokument) 29.6.2012

Příloha VIII - Osnova závěrečné zprávy 85 kB pdf (Acrobat dokument) 29.6.2012

Příloha IX - Závěrečná zpráva - formulář 2013 55 kB rtf (Textový dokument) 29.6.2012

Příloha X - Závěrečná finanční zpráva.xls 71 kB xls (Excel tabulka) 29.6.2012

Vzorová osnova projektového dokumentu 59 kB pdf (Acrobat dokument) 29.6.2012

.