Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2013

 

(Archivní článek, platnost skončena 23.06.2014.)

Podpořit lze pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2013.

Ministerstvo zahraničních věcí v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d), f), g), j) zákona č. 218/2000 Sb., s usnesením vlády ČR č. 92 ze dne 1.2.2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, s usnesením vlády č. 410 ze dne 13.6.2012 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2013 a na základě Memoranda o porozumění o vzniku Česko-polského fóra podepsaného 14.11.2008 vyhlašuje

výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů.

Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2013.

Příklady vhodných aktivit:

  • společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí
  • vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference
  • společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů
  • společné projekty a výměnné programy škol všech druhů (kromě 1. stupně ZŠ)
  • společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je hlavní partner z Polska
  • společné projekty obcí a krajů.

O dotace na česko-polské projekty v rámci Česko-polského fóra se mohou ucházet:
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, územní samosprávné celky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, církevní právnické osoby a zájmová sdružení právnických osob.

Příjem přihlášek končí dne 1. října 2012 v 15.00 hod.
Výsledky budou zveřejněny do konce roku 2012
na stránkách Česko-polského fóra. Celková výše dotačního titulu je 2 500 000,- Kč.

Kontakt:
Odbor veřejné diplomacie MZV ČR
224 182 648

Další informace a kontakty naleznete na stránkách Česko-polského fóra

přílohy

Podmínky výběrového řízení 2013 136 kB pdf (Acrobat dokument) 22.6.2012

Příloha I - Identifikační formulář projektu 26 kB rtf (Textový dokument) 22.6.2012

Příloha II - Popis projektu 37 kB rtf (Textový dokument) 22.6.2012

Příloha III - Rozpočet 30 kB xls (Excel tabulka) 22.6.2012

Příloha IV - Žádost o dotaci 191 kB rtf (Textový dokument) 22.6.2012

Příloha V - Uznatelné výdaje 126 kB pdf (Acrobat dokument) 22.6.2012

Osnova závěrečné zprávy 91 kB pdf (Acrobat dokument) 22.6.2012

Závěrečná finanční zpráva 57 kB xls (Excel tabulka) 22.6.2012

Závěrečná zpráva 285 kB rtf (Textový dokument) 22.6.2012

.