Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky dotačního řízení v oblasti zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů 2013

 

(Archivní článek, platnost skončena 15.12.2014.)

Výsledky dotačního výběrového řízení na podporu projektů nevládních a neziskových organizací a vysokoškolských pracovišť v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů v roce 2013

Dne 25. června 2012 bylo vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2013. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 27. září 2012 12:00 hodin. Dne 1.10.2012 zasedla obálková komise, složená z pracovníků Odboru veřejné diplomacie, za účelem otevření obálek s návrhy projektů. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Vyřadila 1 nevyhovující projekt. Projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení. V prvním kole byly hodnoceny věcně příslušnými odbory. Ve druhém kole byly s přihlédnutím k hodnocení věcně příslušných odborů posouzeny členy hodnotící komise, kteří zasedli dne 8.11.2012 ve složení:

Předseda komise: Jan Bondy, ředitel Odboru veřejné diplomacie

Přítomní členové komise: Monika Studená (za útvar 1. náměstka Jiřího Schneidera), Karel Kühnl (za útvar náměstka Tomáše Duba), Petra Jacinová (za útvar náměstka Vladimíra Galušky), David Jarkulisch (za útvar generálního sekretáře), Pavel Fischer (za Sekci bezpečnostně-multilaterální), Miroslav Čančík (za Sekci ekonomickou), Tomáš Ehler (za Sekci evropskou), Daniel Koštoval (za Sekci mimoevropských zemí)

Hodnotící komise schválila následující projekty:

  1. Regionální a globální výzvy energetické bezpečnosti ČR, předkladatel: Prague Security Studies Institute
  2. Konference Forum 2000: „Demokracie a lidská práva“, předkladatel: Nadace Forum 2000
  3. V. Sympozium „Česká zahraniční politika“, předkladatel: Ústav mezinárodních vztahů
  4. Série kulatých stolů k otázkám strategických zájmů ČR v EU, předkladatel: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
  5. Festival jeden svět v Bruselu jako lidskoprávní advokační nástroj, předkladatel: Člověk v tísni
  6. Česko jako člen EU a partner Indie: vzájemný obchod i hodnoty?, předkladatel: Evropské hodnoty
  7. Zaostřeno na migraci, předkladatel: Multikulturní centrum Praha

Ostatní zaslané projekty komise neschválila.

S vybranými předkladateli bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními hodnotící komise. O konečné výši dotace budou předkladatelé informováni do konce února r. 2013 v závislosti na přiděleném rozpočtu. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí hodnotící komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor veřejné diplomacie MZV ČR děkuje za všechny zaslané návrhy projektů tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

.