Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky dotačního řízení v oblasti spolupráce NNO se zahraničím a krajanskými komunitami 2013

 

Dne 29. června 2012 bylo vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty nestátních neziskových organizací v oblasti spolupráce se zahraničím a krajanskými komunitami pro rok 2013. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 27. září 2012.

Dne 17. 10. 2012 zasedla obálková komise složená z pracovníků Odboru veřejné diplomacie MZV ČR za účelem otevření obálek s návrhy projektů a kontroly jednotlivých projektů po formální stránce. Vyřazen byl jeden nevyhovující projekt. Projekty byly dále posouzeny ve vnitřním dvoukolovém připomínkovém řízení ze strany věcně příslušných odborů a útvarů, které se uskutečnilo v průběhu října a listopadu 2012. Na základě vyhodnocení připomínkového řízení ke dni 11. 12. 2012 bylo rozhodnuto podpořit následující projekty:

 1. Výuka českého jazyka v českých komunitách na Ukrajině a v Moldavsku, předkladatel: Centrum humanitární pomoci krajanům, o.s.
 2. Tvorba stálé expozice německy mluvících obyvatel českých zemí, předkladatel: Collegium Bohemicum, o.p.s.
 3. Česká škola bez hranic – rozšiřování celosvětové sítě, předkladatel: Česká škola bez hranic, o.s.
 4. Letní tábor České školy bez hranic – Sluňákov, V. ročník, předkladatel: Česká škola bez hranic, o.s. 
 5. Letní škola českého jazyka, předkladatel: Česko-ruská společnost, o.s.
 6. Asistenční pomoc české krajanské komunitě v rumunském Banátu, předkladatel: Člověk v tísni, o.p.s.
 7. Romská píseň 2013, 19. ročník, předkladatel: Demokratická aliance Romů ČR, o.s.
 8. Zajištění zubní péče v oblasti rumunského Banátu, předkladatel: Diecézní charita Brno, právnická osoba
 9. Tematické pracovní listy pro česko-německá studentská vzdělávací setkání, předkladatel: Nadace Brücke/Most – Stiftung, organizační složka
 10. Hebrejsko-český a česko-hebrejský slovník, předkladatel: Milon, o.s.
 11. Visegrad Animation Forum, předkladatel: Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, o.s.
 12. Společná řeč – letní dětský tabor, předkladatel: Občanské sdružení Sedm paprsků, o.s.
 13. Mezinárodní krajanský festival – 7. ročník, předkladatel: Občanské sdružení Sedm paprsků, o.s.
 14. Mezinárodní konference neslyšících lektorů znakového jazyka, předkladatel: Pevnost – České centrum znakového jazyka, o.s.
 15. Exilová problematika s důrazem na vědeckou a literární emigraci, předkladatel: Společnost pro vědy a umění, o.s.
 16. Kulturní most mezi Čechy a Lužickými Srby, předkladatel: Společnost přátel Lužice, o.s.
 17. Boemia Mia, uchování historické paměti o společném česko-italském soužití za I. světové války, předkladatel: Spolek přátel Ledra, o.s.
 18. České kulturní tradice pro návštěvníky Českého týdne v Meschers, Francie, předkladatel: Taneční studio Light, o.s.

Ostatní zaslané projekty nebyly ve výběrovém řízení schváleny.

O konečné výši dotace budou předkladatelé informováni do konce února 2013 v závislosti na přiděleném rozpočtu. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí je konečné  a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor veřejné diplomacie MZV ČR děkuje za všechny zaslané návrhy projektů tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

.