Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Dotační program na rok 2006 pro nevládní a neziskové organizace - výsledky výběrového řízení

 

Seznam přijatých projektů v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů v rámci Dotačního programu MZV na rok 2006 pro nevládní a neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště (na základě vypsaného dotačního programu ze dne 18. 04. 2006) (25.7.2006)

Seznam přijatých projektů v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů v rámci Dotačního programu MZV na rok 2006
pro nevládní a neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště

(na základě vypsaného dotačního programu ze dne 18. 04. 2006)

Ministerstvo zahraničních věcí obdrželo 17 žádostí. Otevírání obálek bylo učiněno 1.6.2006, aby bylo umožněno doručení případných žádostí zaslaných poštou (s razítkem dne uzávěrky). Z obdržených návrhů projektů byly dva označeny jako nevyhovující, neboť neobsahovaly kompletní požadovanou dokumentaci.

První kolo hodnocení nabídek proběhlo 7.-8.6. 2006. Dle stanovených kritérií pak komise učinila doporučení k jednotlivým nabídkám.

Složení komise:
Ing. Petr Kypr
Mgr. Martin Klepetko
Mgr. Petr Štěpánek
Ing. Karel Žebrakovský
Pavla Burešová

V druhém kole hodnocení se pak vybrané útvary MZV ČR vyjádřily k projektům a zároveň k výsledkům prvního kola hodnocení.

Útvary:
Náměstek ministra pro dvoustranné vztahy
Náměstek ministra pro aktuální politické otázky
Státní tajemník
Teritoriální sekce I
Teritoriální sekce II
Odbor koordinace a institucí EU


Konečná rozhodnutí byla učiněna na základě výše uvedených připomínek 26.6.2006 po konzultaci s náměstkem pro dvoustranné vztahy Bc. Tomášem Pojarem.


Přijaté projekty:

1. Mezinárodní konference "Boj proti terorismu - globální výzva 21. století"
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Mgr. Věra Řiháčková

2. Rozvíjení vzájemných vztahů a spolupráce mezi ČR a Kanadou v oblasti migrační politiky romského etnika
Jihočeská Univerzita České Budějovice, PhDr. Eva Davidová, CSc., Ph.D.

3. Demokratizace ve vnějších politikách EU: Účel nebo vedlejší účinek?
Asociace pro mezinárodní otázky, PhDr. Jan Šnaidauf

4. Veřejná diskuse na téma priorit české zahraniční politiky
Asociace pro mezinárodní otázky, Ing. Romana Lantorová

5. Globální terorismus: vznik, vývoj, možnosti obrany
Institut politologických studií FSV UK, JUDr. PhDr. Tomáš Karásek

6. Václav Havel: Reprezentace České republiky a veřejné působení do zahraničí
Nadace Forum 2000, Ing. Martin Vidlák

7. Konference Forum 2000: Dilemata globální koexistence
Nadace Forum 2000, Ing. Oldřich Černý

8. Konference "Demokracie a bezpečnost: Základní hodnoty a osvědčená politika"
Prague Security Studies Institute, Ing. Jiří Schneider

9. Česká republika v kontextu současné mezinárodní politiky
Občanský institut, PhDr. Vojtěch Belling


Zbylé projekty nebyly přijaty k obdržení dotace.

.