Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vědecké projekty MZV z oblasti mezinárodních vztahů na r. 2006

 

Seznam přijatých vědeckých projektů MZV z oblasti mezinárodních vztahů na r. 2006 (na základě veřejné soutěže vypsané dne 14.10.2005).(19.12.2005)

Seznam přijatých vědeckých projektů MZV z oblasti mezinárodních vztahů
na r. 2006
(na základě veřejné soutěže vypsané dne 14.10.2005)
1. Vliv politicky relevantních elit a institucí na demokratizační proces v Egyptě
Doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc

2. Klíčové pojmy a argumenty soudobého islámského radikalismu (historická východiska a aktuální interpretace)
Doc.PhDr. Miloš Mendel, CSc.

3. Politická situace v Iránské islámské republice po prezidentských volbách 2005
Mgr. Iveta Kouřilová

4. Československo a Blízký východ (1945-1989)
Mgr. Petr Zídek, PhDr.

5. Od totalitní zkušenosti k demokratickému charakteru
PhDr. Martina Klicperová

6. Komparace vnitrostátní legislativy týkající se kosmických aktivit a návrh zásad případné budoucí české právní úpravy těchto aktivit
Prof. JUDr. Vladimír Kopal, Dr.Sc.

7. Vztah vybraných právních nástrojů přijímaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (Hlava VI Smlouvy o EU) k mezinárodněprávním závazkům ČR v oblasti mezinárodní trestní spolupráce
EUROPEUM - Ivo Šlosarčík

8. Právní status a vymahatelnost práva ES (doposud) nepublikovaného v českém jazyce
Mgr. Michal Bobek

9. Modifikace německé zahraniční politiky po zářijových volbách 2005 se zvláštním zřetelem na česko-německé vztahy
Ústav mezinárodních vztahů - JUDr. Vladimír Handl, CSc.

10. Zpracování českých pramenů k moderním dějinám Kambodže s důrazem na období Rudých Khmerů
Ústav mezinárodních vztahů - PhDr. Miroslav Nožina

11. Vznik a formování československé diplomacie po roce 1918
Nepřijat žádný návrh

12. Twinningové projekty - analýza zkušeností "starých" členských států EU a zhodnocení přínosu twinningu out pro Českou republiku
Ústav mezinárodních vztahů - Mgr. Lucie Konigová

13. Finanční perspektiva - vypracování modelu, který odhalí jaký vliv mají na makroekonomickou situaci v ČR změny v parametrech přerozdělování ve FP a jak to ovlivní postavení ČR ve srovnání s Maďarskem, Slovenskem, Polskem
Nepřijat žádný návrh - VR MZV zrušila téma

14. Varianty budoucích reformních změn Společné zemědělské politiky EU
Nepřijat žádný návrh

15. Dějiny československého ministerstva zahraničí a jeho zahraniční služby v letech 1945 - 1948 ( 1. část) a v letech 1948 až 1968 (2. část)
Mgr. Ivana Koutská

.