Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky dotačního výběrového řízení pro nevládní a neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na rok 2008

 

(Archivní článek, platnost skončena 03.11.2013 / 17:30.)

Dne 28.1.2008 bylo vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty v oblasti zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů na rok roce 2008. Z celkového počtu 26 uchazečů bylo vybráno a předloženo hodnotící komisi 23 žádostí o udělení dotace.

Dne 28.1.2008 bylo vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty v oblasti zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů na rok roce 2008. Termín pro dodání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 29.2.2008 do 12.00 hod. Dne 3.3.2008 zasedala komise, která rozlepila jednotlivé doručené obálky a návrhy zkontrolovala po stránce formální z hlediska požadavků vyhlášených do výběrového řízení a vyřadila 3 nevyhovující žádosti (Protokol z otevírání obálek).Z celkového počtu 26 uchazečů bylo vybráno a předloženo hodnotící komisi 23 žádostí o udělení dotace.

Jednotlivé projekty byly posouzeny ve výběrovém řízení hodnotící komisí, která zasedala 14.3.2008 ve složení: Václav Hubinger - předseda komise, ředitel Kanceláře analýz, strategie a projektového řízení, Jakub Šlosárek - tajemník 1.náměstka ministra zahraničí, Petr Buriánek - vrchní ředitel Sekce evropských zemí, Michal Sedláček - vrchní ředitel Sekce ekonomické spolupráce a zahraniční prezentace, Hana Zvonková - tajemnice Politického ředitele, Radek Pech - ředitel Odboru pro všeobecné záležitosti EU a Jiří Šitler - Odbor států Asie a Pacifiku. Dále byla přítomna Miroslava Šínová - administrátorka výběrového řízení.

Výběrová komise schválila následující projekty:

Přijatí uchazeči o dotace 2008

1)
Název projektu:
Demokracie, lidská práva a rozvojová spolupráce - uplatňování principů lidských práv a demokracie v mezinárodní politice

Nositel projektu - instituce:
Knihovna Václava Havla, o.p.s.


2)
Název projektu:
Struktura opozice v nedemokratických zemích

Nositel projektu - instituce:
Mladí konzervativci, o.s.


3)
Název projektu:
Zintenzivnění ekonomických vztahů se zeměmi západní a střední Afriky

Nositel projektu - instituce:
Česko - Rovníková Guinea - Gabon - Senegal - Guinejská smíšená obchodní komora


4)
Název projektu:
Mezinárodní konference: Zamrzlé konflikty na jižním Kavkaze

Nositel projektu - instituce:
Asociace pro mezinárodní otázky


5)
Název projektu:
Uspořádání konference Transatlantic Community and Security in the 21st Century

Nositel projektu - instituce:
Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity


6)
Název projektu:
Perspektivy české zahraniční politiky na prahu předsednictví EU

Nositel projektu - instituce:
Občanský institut


7)
Název projektu:
Konference Forum 2000 "Between Openness and Fundamentalism in the 21st Century: Traditions and Modernity at Issue"

Nositel projektu - instituce:
Nadace Forum 2000


8)
Název projektu:
Politický portrét Jánose Esterházyho - jeho role obhájce maďarské menšiny (menšin) v ČSR versus československá státnost (politická činnost J. Esterházyho v předválečném Československu)

Nositel projektu - instituce:
Filosofická fakulta UK


9)
Název projektu:
Transformace balkánských zemí v souvislosti s předsednictvím ČR v EU

Nositel projektu - instituce:
Rada pro mezinárodní vztahy, o.s.


10)
Název projektu:
Mezinárodní konference - Bezpečnostní výzvy v Asii a Pacifiku: Důsledky pro Evropu a Atlantickou alianci

Nositel projektu - instituce:
Prague Security Studies Institute


11)
Název projektu:
Česká zahraniční politika v době předsednictví Rady Evropské unie - rozšíření, transatlanticismus, energetická bezpečnost a lidská práva

Nositel projektu - instituce:
ANO pro Evropu, o.s.


12)
Název projektu:
Česko-rakouské souvislosti Pražského jara 1968 a jeho důsledků

Nositel projektu - instituce:
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v.v.i.

Všichni předkladatelé přijatých návrhů budou vyrozuměni písemně, bude jim sdělena výše schválené dotace a některá doporučení výběrové komise. Současně jim bude doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Ostatní projekty komise neschválila.

Kancelář strategie, analýz a projektového řízení MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslaných do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 19.3.2008

Václav Hubinger, ředitel Kanceláře strategie, analýz a projektového řízení

.