Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Vybrané projekty

 

OSN a „nová lidská práva“

logo_osn

Vědecký projekt na téma OSN a „nová lidská práva“ realizoval tým z Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze pod vedením Ing. JUDr. Zuzany Trávníčkové, Ph.D. na základě grantu MZV. více ►

Češi perzekuovaní v SSSR

studovna

Vědecký projekt "Českoslovenští občané z území dnešní ČR perzekuovaní v SSSR" realizoval Doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc. ze Slezského zemského muzea v Opavě na základě grantu MZV. více ►

Rodinné struktury na Blízkém východě

panacci

Vědecký projekt na téma „Vliv rodinných a kmenových struktur na politický rozhodovací proces v regionu Blízkého východu II“ realizoval Doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. na základě grantu MZV. více ►

Arizace v českých zemích

diag_human_1

Vědecký projekt na téma „Společenské a politické aspekty arizačního procesu v českých zemích v letech 1938 - 1945. Profitenti rasové a národnostní persekuce“ realizoval Doc. PhDr. Drahomír Jančík… více ►

Osudy pracovníků československé zahraniční služby od roku 1938

postavicky_na_mape

Vědecký projekt na téma „Osudy pracovníků československé zahraniční služby od r. 1938“ realizoval PhDr. Zdeněk Vališ na základě grantu MZV. více ►

Německé obyvatelstvo Československa

blokada

Vědecký projekt na téma „Právní předpisy a německé obyvatelstvo Československa po roce 1945“ realizoval tým z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR pod vedením Doc. PhDr. Jiřího Kociana, CSc. na… více ►

Německá zahraniční politika

knihy_knihovna

Vědecký projekt na téma „Německá zahraniční politika“ realizoval tým Ústavu mezinárodních vztahů pod vedením JUDr. Vladimíra Handla, CSc. na základě grantu MZV. více ►

Poválečné náhradové dohody

letci

Vědecký projekt na téma „Přehled tzv. náhradových dohod uzavřených bývalým Československem a jejich vztah k majetkoprávním otázkám celého poválečného období“ realizoval tým z Právnické fakulty… více ►

Konzulární právo zemí EU

pas_razitka

Vědecký projekt na téma „Porovnání právní úpravy konzulárního práva ve vybraných zemích EU“ realizoval tým z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Mgr. Pavla Bureše, D.E.A… více ►

Jurisdikce mezinárodních orgánů

knihovna_1

Vědecký projekt na téma „Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů“ realizoval tým z Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením Prof. JUDr. Pavla Šturmy na základě grantu… více ►

Geopolitika Ruska

kompas

Vědecký projekt na téma „Geopolitika Ruska“ realizoval tým Asociace pro mezinárodní otázky pod vedením Jurije Fjodorova, Ph.D. na základě grantu MZV. více ►

České kulturní památky v USA

toskansky_palac

Fotodokumentaci českých kulturních památek v teritoriu USA realizoval tým pod vedením PhDr. Jiřího Kroupy na základě grantu MZV. více ►

Energetická bezpečnost ČR

radiace

Vědecký projekt na téma „Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU“ realizoval tým z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně pod vedením Mgr. Filipa… více ►

Československo a subsaharská Afrika

mapa

Vědecký projekt na téma „Československo a subsaharská Afrika v letech 1948 - 1989“ realizoval tým pod vedením Mgr. Petra Zídka na základě grantu MZV. více ►

Československo a Blízký východ

podani_rukou

Vědecký projekt na téma „Československo a Blízký východ (1945 - 1989)“ realizoval tým pod vedením Mgr. Petra Zídka na základě grantu MZV. více ►

Aplikace práva EU v ČR

eu_logo

Vědecký projekt na téma „Aplikace práva Evropské unie v ČR“ realizoval Mgr. Michal Bobek na základě grantu MZV. více ►

Úloha bank při arizaci

sachy

Vědecký projekt na téma „Úloha bank v procesu arizace a konfiskace nepřátelského majetku v letech 1938-1945“ realizoval Doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. na základě grantu MZV. více ►

Národnostní menšiny za 1. republiky

knihovna

Vědecký projekt na téma „Politika československých vlád vůči národnostním menšinám 1918-1938“ realizoval tým z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením Mgr. Andreje Tótha, Ph.D. na… více ►

.