Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Archivář v Odboru administrativy a zpracování informací MZV ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 17.05.2014.)

Personální odbor MZV ČR vyhlašuje vnější výběrové řízení na obsazení místa archiváře v Odboru administrativy a zpracování informací MZV ČR.

Popis práce :

Archivář III – zpracování a zpřístupňování fondů archivu MZV, agenda badatelny a styku s veřejností, skartační řízení v ústředí a na ZÚ, zpracování rešerší z fondů archivu MZV pro ústředí i veřejnost

Základní předpoklady a kvalifikační požadavky :

 • státní občanství ČR
 • trestní bezúhonnost
 • vysokoškolské vzdělání v oboru archivnictví (příp. v kombinaci s dalším oborem)
 • dobrá znalost práce na PC
 • ochota podstoupit řízení vedoucí k získání osvědčení fyzické osoby Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení “TAJNÉ”, viz www.nbu.cz; platné osvědčení NBÚ výhodou
 • znalost anglického jazyka na úrovni III. stupně dle klasifikace MZV (viz Seznam standardizovaných jazykových zkoušek na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy); znalost je třeba doložit ověřenou kopií certifikátu či jinými adekvátními doklady (např. doklady o vykonání státní jazykové zkoušky)
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • zdravotní způsobilost pro práci v archivu
 • fyzická zdatnost (zvedání a manipulace s břemeny)

Nabízíme:

 • platové ohodnocení podle platných právních předpisů T 12, platový stupeň dle započitatelné praxe v souladu se zákoníkem práce, nařízením vlády č. 222/2010 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ročně 25 dní řádné dovolené
 • zajímavou  práci v prestižní organizační složce státu
 • nástup 1. 7. 2014

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • vyplněný osobní dotazník MZV
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • kopii osvědčení o nejvyšším vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů
 • kopii certifikátů o vykonaných jazykových zkouškách

Přijímací řízení :

1. kolo - vyhodnocení přihlášek
2. kolo - psychologický test
3. kolo - pohovor

Přihlášku do výběrového řízení zašlete do 31. 5. 2014 na adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Personální odbor
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1

(obálku označte v levém horním rohu „archivář MZV“)

.