Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Tajemník vrchního ředitele sekce ekonomické MZV ČR (VŘ SEK)

 

(Archivní článek, platnost skončena 01.08.2013.)

Personální odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa tajemníka VŘ SEK.

Popis práce

 • všestranná podpora vrchního ředitele při řízení sekce ekonomické, včetně tří podřízených útvarů
 • kontrola materiálů ke schválení / rozhodnutí vrchního ředitele
 • dohled nad tvorbou koncepčních a strategických dokumentů v rámci sekce ekonomické
 • komunikace s diplomaty vykonávajícími ekonomickou agendu, vyslanými na zastupitelské úřady v zahraničí
 • vnitroministerská koordinace a spolupráce s ostatními orgány státní správy, asociacemi a svazy
 • jednání s firmami o podpoře MZV v jeho činnosti v zahraničí (export, investice,...)

Základní předpoklady a kvalifikační požadavky

 • státní občanství ČR
 • trestní bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
 • ukončené VŠ vzdělání magisterského typu s ekonomickým zaměřením, absolvování nebo studium MBA výhodou
 • doložitelné organizační a komunikační schopnosti, zkušenosti s vedením týmů
 • praxe v mezinárodním obchodě, znalost a orientace ve státní podpoře exportu, investic a světové ekonomice
 • znalost fungování relevantních orgánů státní správy
 • dobrá orientace v zahraniční obchodní politice
 • schopnost přijímat a zpracovávat nové informace
 • znalost angličtiny na stupeň C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (tj. na úrovni všeobecné státní zkoušky); znalost francouzštiny, němčiny nebo španělštiny alespoň na stupeň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (tj. na úrovni základní jazykové zkoušky) – viz Seznam standardizovaných jazykových zkoušek na www.msmt.cz; znalost je nutno doložit kopií certifikátu či jiným adekvátním dokladem
 • ochota podstoupit řízení vedoucí ke získání osvědčení fyzické osoby Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň TAJNÉ, viz www.nbu.cz, platné osvědčení NBÚ výhodou

Platové podmínky

Platové zařazení v 14. platové třídě dle ukončeného vzdělání a započitatelné  praxe v souladu se Zákoníkem práce, Nařízením vlády ČR č. 222/2010 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Platovým řádem MZV

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat

 • vyplněný osobní dotazník MZV
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • kopii osvědčení o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • kopii certifikátu o jazykových zkouškách
 • výpis z rejstříku trestů

Přijímací řízení

1. kolo - vyhodnocení přihlášek
2. kolo - písemná zkouška z oblasti ekonomických mezinárodních vztahů (příp. ověřovací test znalosti jazyků)
3. kolo - psychologický test
4. kolo - pohovor

Přihlášku do výběrového řízení zašlete do 31.7.2013 na adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Personální odbor
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1

(obálku označte v levém horním rohu „tajemník VŘ SEK“)

.