Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Sdružení rodinných příslušníků

 

Vítáme vás na stránkách Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Členy sdružení se mohou stát manželé, manželky, partneři a partnerky zaměstnanců MZV ČR, ale i zaměstnanci MZV pečující jako samoživitelé alespoň o jedno nezletilé dítě (podrobněji viz stanovy). Jeho posláním je podněcovat diskusi o specifických problémech života v zahraniční službě, hledání systémových řešení problémů a jejich prosazování ve spolupráci s MZV a dalšími institucemi. Velmi důležitým je i vytváření lidského zázemí a neformálních kontaktů mezi členy a jejich rodinami. Za nejpalčivější problémy považujeme hrazení a proplácení zdravotní péče, sociální pojištění doprovázejících partnerů a problematiku školní docházky dětí v ČR i zahraničí.

Neformální klub vznikl v září 2004. V únoru 2006 pak bylo Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV, o.s. zaregistrováno na MV ČR. Od 1. února 2008 působí v rámci personálního odboru MZV referentka SRP.

SRP je členem celoevropské asociace EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses Association). Díky tomu můžeme profitovat ze zkušeností našich partnerských organizací a inspirovat se modely fungujícími v jiných evropských zemích.


Konto Sdružení u Poštovní spořitelny
      č.ú.: 219785965/0300
      IBAN. CZ 820300 0000 000219785965
      BIC: CEKO CZ PP
Roční členský příspěvek činí 300 Kč.


galerie

Členské shromáždění 2013

Mezinárodní vánoční festival 2013

Konference EUFASA v Praze 26. - 28.4. 2009

Setkání členek SRP v Černínském paláci v květnu 2008

Setkání 3.9.2004

Mateřská dovolená zaměstnankyň MZV v Evropě

Pokud zaměstnankyně Ministerstva zahraničních věcí očekává miminko během svého vyslání v zahraničí, nastává pro MZV problém - jak řešit mateřskou dovolenou více ►

Připojištění do zemí s válečným rizikem

Přinášíme další informace pro zaměstnance MZV i pro vás od ředitelky PAM, tentokrát o možnosti zdravotního připojištění, které si můžete uzavřít při svém vyslání na ZÚ do zemí, kde hrozí nebo již… více ►

Potvrzení o návštěvě školy na školní rok 2014/2015 a daňové zvýhodnění v době prázdnin

Začátkem srpna informovala ředitelka PAM (Sdělení č. 8/2014) všechny zaměstnance- rodiče o povinnostech, které mají v případě, že požadují daňové zvýhodnění na děti. více ►

Evidence registrovaných zájemců a členů sdružení

Schůzka s Generálním sekretářem MZV ČR

Možnost poskytování zdravotních služeb pro zaměstnance MZV a jejich rodinné příslušníky Ústavem leteckého zdravotnictví Praha

V nedávné době informovala ředitelka PAM o možnosti zaměstnanců MZV zaregistrovat sebe a své rodinné příslušníky u lékařů Ústavu leteckého zdravotnictví Praha (dále jen „ÚLZ“) za účelem… více ►

Nový přístup na interní stránky EUFASA

Interní stránky EUFASA jsou přístupné pro členy SRP po zadání přihlašovacích údajů. více ►

.