Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Sdružení rodinných příslušníků

 

Vítáme vás na stránkách Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Členy sdružení se mohou stát manželé, manželky, partneři a partnerky zaměstnanců MZV ČR, ale i zaměstnanci MZV pečující jako samoživitelé alespoň o jedno nezletilé dítě (podrobněji viz stanovy). Jeho posláním je podněcovat diskusi o specifických problémech života v zahraniční službě, hledání systémových řešení problémů a jejich prosazování ve spolupráci s MZV a dalšími institucemi. Velmi důležitým je i vytváření lidského zázemí a neformálních kontaktů mezi členy a jejich rodinami. Za nejpalčivější problémy považujeme hrazení a proplácení zdravotní péče, sociální pojištění doprovázejících partnerů a problematiku školní docházky dětí v ČR i zahraničí.

Neformální klub vznikl v září 2004. V únoru 2006 pak bylo Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV, o.s. zaregistrováno na MV ČR. Od 1. února 2008 působí v rámci personálního odboru MZV referentka SRP.

SRP je členem celoevropské asociace EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses Association). Díky tomu můžeme profitovat ze zkušeností našich partnerských organizací a inspirovat se modely fungujícími v jiných evropských zemích.


Konto Sdružení u Poštovní spořitelny
      č.ú.: 219785965/0300
      IBAN. CZ 820300 0000 000219785965
      BIC: CEKO CZ PP
Roční členský příspěvek činí 300 Kč.


galerie

Členské shromáždění 2013

Mezinárodní vánoční festival 2013

Konference EUFASA v Praze 26. - 28.4. 2009

Setkání členek SRP v Černínském paláci v květnu 2008

Setkání 3.9.2004

Základní školy – školské obvody spádových škol

Jde Vaše dítě do první třídy základní školy? A chcete si vybrat školu, do které nastoupí? Není to tak jednoduché. více ►

Důchodové pojištění - konečně změna!

Na Členském shromáždění SRP, které se konalo 25.11 .2014, jsme dostali velmi dobré zprávy týkající změn v důchodovém pojištění pro doprovázející osoby. více ►

Evidence registrovaných zájemců a členů sdružení

Jaký mají status rodinní příslušníci v zemích EU?

V nedávné době se paní Veronika Scherk-Arsenio z Portugalské asociace partnerů zaměstnanců MZV obrátila prostřednictvím EUFASA na ostatní členské asociace s dotazem, jaký mají v jednotlivých… více ►

Zápis z členského shromáždění SRP 25.11.2014

Výkonný výbor

Výbor SRP zvolený v prosinci 2014 více ►

Chystá se novela školského zákona

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, neboli školský zákon bude novelizován. více ►

.