Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Sdružení rodinných příslušníků

 

Vítáme vás na stránkách Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Členy sdružení se mohou stát manželé, manželky, partneři a partnerky zaměstnanců MZV ČR, ale i zaměstnanci MZV pečující jako samoživitelé alespoň o jedno nezletilé dítě (podrobněji viz stanovy). Jeho posláním je podněcovat diskusi o specifických problémech života v zahraniční službě, hledání systémových řešení problémů a jejich prosazování ve spolupráci s MZV a dalšími institucemi. Velmi důležitým je i vytváření lidského zázemí a neformálních kontaktů mezi členy a jejich rodinami. Za nejpalčivější problémy považujeme hrazení a proplácení zdravotní péče, sociální pojištění doprovázejících partnerů a problematiku školní docházky dětí v ČR i zahraničí.

Neformální klub vznikl v září 2004. V únoru 2006 pak bylo Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV, o.s. zaregistrováno na MV ČR. Od 1. února 2008 působí v rámci personálního odboru MZV referentka SRP.

SRP je členem celoevropské asociace EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses Association). Díky tomu můžeme profitovat ze zkušeností našich partnerských organizací a inspirovat se modely fungujícími v jiných evropských zemích.


Konto Sdružení u Poštovní spořitelny
      č.ú.: 219785965/0300
      IBAN. CZ 820300 0000 000219785965
      BIC: CEKO CZ PP
Roční členský příspěvek činí 300 Kč.


galerie

Členské shromáždění 2013

Mezinárodní vánoční festival 2013

Konference EUFASA v Praze 26. - 28.4. 2009

Setkání členek SRP v Černínském paláci v květnu 2008

Setkání 3.9.2004

Přednáška věnovaná diplomatickému a společenskému protokolu

Vážení členové SRP, vážení přátelé, dovolujeme si Vás informovat o přednášce, kterou připravuje Diplomatické akademie na podzim 2014. Podrobnější informace naleznete ve zprávě od p. Havrlíkové z… více ►

Pozvánka na konferenci ČŠBH

Česká škola bez hranic zve všechny, kdo se českým školám v zahraničí již věnují, kdo se chystají nějakou založit, případně rodiče, kteří vyučují své děti sami v zahraničí, na VI. mezinárodní… více ►

Změna Směrnice o péči o zdraví zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků

V minulém týdnu informovala ředitelka PAM o změnách ve Směrnici o péči o zdraví zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Tyto změny nabývají účinnosti dnem 16.6. 2014. více ►

Důchodové zabezpečení

Roky strávené v domácnosti se do důchodu nezapočítávají? Zaslat nový příspěvek více ►

Podmínky a postup při řešení škodních událostí v rámci přepravy osobních věcí zaměstnanců MZV

Koncem dubna 2014 rozeslal Odbor služeb MZV informativní materiály ohledně podmínek a postupu při případných škodních událostech řešených v rámci přepravy zásilek osobních věcí zaměstnanců MZV. více ►

Vánoční festival DSA 2013 - předání výnosu charitativním organizacím

Dvacet čtyři českých neziskových organizací obdrželo z rukou členů Asociace partnerů diplomatického sboru (Diplomatic Spouses Association Prague – DSA) finanční pomoc v celkové výši 2.67 mil Kč. více ►

Co je třeba vyřídit před odjezdem do zahraničí

Chystáte se na výjezd do zahraničí? Přemýšlíte, co všechno ještě zařídit a jak na nic nezapomenout? více ►

.