Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Jak Sdružení funguje

 

SRP je dobrovolným spolkem partnerů zaměstnanců MZV spolupracujících na řešení otázek, které souvisejí se životem rodiny během vyslání do zahraničí i návratu do ČR. Naším cílem je být partnerem jak rodinným příslušníkům při řešení těchto situací tak i partnerem MZV při definici politik, které tyto partnery ovlivňují.

Pro členy Sdružení je hlavní kontaktní osobou externí referent SRP působící na personálním odboru MZV (viz Kontakty). Tento úzce spolupracuje s referentem PERS pro rodinnou politiku. Oba dva asistují rodinným příslušníkům i zaměstnancům MZV při zodpovídaní dotazů a řešení problémů z oblasti rodinné politiky. Zdrojem informací v jednotlivých oblastech (život na místě vyslání, školní docházka v zahraničí a po návratu do ČR, zdravotní a sociální pojištění, pracovní příležitosti pro partnery zaměstnanců MZV) jsou také pravidelný Zpravodaj a web stránka Sdružení (jak její veřejná část, tak i část určena pouze členům Sdružení). 

Ve vztahu k MZV externí referent SRP na PERS zprostředkovává komunikaci mezi MZV a rodinnými příslušníky. Spolupracuje s referentem PERS pro rodinnou politiku na realizaci projektů v oblasti rodinné politiky (firemní školka, komunikace s českými školami - besedy s řediteli, organizace předvýjezdových školení partnerů a pod.). Zprostředkovává připomínky rodinných příslušníků k interním směrnicím MZV ovlivňujícím rodinnou politiku i k návrhům na jejich změnu. Vypracovává analýzy situace a problémů rodinných příslušníků a tlumočí problémy rodinných příslušníků pracovníkům MZV.

SRP také reprezentuje rodinné příslušníky zaměstnanců MZV ve vztahu k veřejnosti a jiným institucím. Je čestným členem české Asociace partnerů diplomatického sboru (Diplomatic Spouses Associacion) a podílí se na její činnosti, zejména jako reprezentant České republiky na každoročním Mezinárodním vánočním festivalu. Ve vztahu k jiným institucím hájí zájmy rodinných příslušníků v procesu přípravy i schvalování relevantních zákonů. Na poli mezinárodním je SRP aktivním členem EUFASA (European Union Foreign Spouses Assocation).

Hlavní aktivity plánované na rok 2014:

 • Příprava Zpravodaje SRP (9/2014 - předškolní docházka, 10/2014 - pracující partneři)
 • Účast na konferenci EUFASA v Římě
 • Spolupráce při organizaci informativní besedy o školách s paní ředitelkou Kendíkovou ze ZŠ Gutha Jarkovského
 • Aktualizace webových stránek Sdružení
 • Nabídka spolupráce rodinným příslušníkům -  cizím státním příslušníkům: překlad části stránky Sdružení, zjistění zájmu o spolupráci, sezbírání problémů, s kterými se potkávají a shodnocení možnosti jejich řešení
 • Navázání kontaktu s oddělením rovných příležitostí žen a mužů, MPSV ČR, pan Radan Šafařík
 • Změna stanov SRP – uvedení do souladu s novým Občanským zákoníkem
 • Účast na aktivitách DSA, organizace českého stánku na Mezinárodním vánočním festivalu 2014
 • Poskytování informací rodinným příslušníkům
 • Iniciace obnovení předvýjezdových školení pro partnery

Aktivity v roce 2013:

 • Spolupráce s V. Kosičkovou na projektu firemní školky
 • Angažmá v otázce mateřské dovolené zaměstnankyň během vyslání
 • Vypracování analýzy situace rodinných příslušníků pro potřeby MZV. V zkrácené formě analýza uveřejněna také v Zpravodaji 8/2013
 • Zpravodaj 8/2013 (hlavní téma: porod v zahraničí)
 • Konference EUFASA 12. - 14. 5. 2013, Bern
 • Reprezentace ČR na Mezinárodním vánočním festival Diplomatic Spouses Associacion (celkový výtěžek 39 160,- Kč z prodeje zboží a 3 100 Kč z prodeje vstupenek odevzdán do pokladny DSA)
 • Členské shromáždění 2013
 • Pravidelné General Meeting s Diplomatic Spouses Associacion
 • Poskytování informací rodinným příslušníkům

 

 

.