Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Děti pod zákonem

 

Zápis z přednášky Mgr. Petra Tlustého, ředitele ZŠ Brána jazyků Součást přednášky "Přechod ze zahraniční školy do české" konané dne 29. 6. 2010 na MZV

Důležité zákony, vyhlášky a paragrafy

Podmínky plnění školní docházky v zahraničí upravuje:

-        Zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 38 Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole

-        Vyhláška č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
§ 18, §19 Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky

 

 Rozhodnutí o vzdělání

-         učiníme  vlastně již před narozením dítěte rozhodnutím, jaké bude mít občanství

-         v případě českého občanství vyplývá ze zákona povinnost dítěte zapsat se do české školy (i v případě, že je v zahraničí) – dítě musí absolvovat zápis do 1. třídy české školy, stává se žákem tzv. spádové školy nebo jiné školy v ČR

 

Před odjezdem

-         nutno oznámit řediteli školy, kterou žák navštěvuje, předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, adresu místa pobytu žáka v zahraničí a adresu školy v zahraničí (formulář na webu ZŠ Brána jazyků )

-         nutno oznámit MZV, že dítě bude plnit školní docházku v zahraničí (vzorový formulář – ZŠ Brána jazyků)

Pobyt v cizině

-         z vyhlášky č.48/2005 Sb. vyplývá povinnost konat zkoušky z vybraných předmětů

-         frekvence zkoušek je daná vyhláškou, je možné je konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků

-         obsah zkoušek stanoví také vyhláška a to:

ve 4. a 5. třídě ZŠ z českého jazyka a vlastivědy České republiky, na druhém stupni ZŠ pak z českého jazyka a literatury, dějepisu ( část vztahující se k ČR) a zeměpisu ČR

-         na základě přineseného (a přeloženého do češtiny) vysvědčení ze zahraniční školy žák dostane české vysvědčení ve své kmenové škole, kde má klasifikovány pouze předměty, ze kterých konal rozdílové zkoušky a na vysvědčení je poznamenáno, že žák plnil povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona

Návrat do ČR – rady ze školy Brána jazyků

-         zvolit školu v závislosti na tom, jaký jazyk dítě ovládá

-         důležitý je individuální přístup školy!! Brána jazyků např. umožňuje žákovi vynechávat hodiny cizího jazyka, který ovládá a místo toho navštěvovat hodiny českého jazyka v jiné třídě

-         je možné požádat ředitele školy (napsat žádost) o individuální vzdělávací plán, který přesně stanoví pravidla studia (časový rozvrh učiva, kolik zkoušek….)

Informce o ZŠ Brána jazyků naleznete na www.brana-jazyku.cz

A také na tomto webu si můžete přečíst podrobnější informace o Plnění školní docházky v zahraniční škole  http://www.brana-jazyku.cz/560-studijni-informace-plneni-skolni-dochazky-v-zahranicni-skole.aspx

 

Zapsala Věra Labuťová

Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV

přílohy

pro_MZV_dcera.doc 52 kB doc (Word dokument) 1.4.2011

.