Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ministr Kohout na zasedání Rady OECD na ministerské úrovni v Paříži

 

„Od překonání krize k udržitelnému růstu“ („From Recovery to Sustained Growth“) bylo hlavním tématem pravidelného zasedání ministrů (MCM - Ministerial Council Meeting) zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), které se konalo v hlavním sídle OECD v Paříži, ve dnech 27. – 28. května 2010.

OECD si právě letos a v příštím roce bude připomínat 50. výročí svého založení. Delegaci České republiky na jednání vedl  místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Jan Kohout. „Úloha OECD a jejích analytických nástrojů v dnešní krizové době významně vzrostla, protože může pomoci jejím členským zemím řešit současné finanční a ekonomické problémy a zajistit budoucí udržitelný růst,“ řekl ministr zahraničí na úvod zasedání.

Zasedání se zúčastnily také nově přijaté země Chile, Estonsko, Izrael a Slovinsko a Ruská federace jako stát kandidující na  přistoupení do organizace. K jednacímu stolu zasedly rovněž představitelé Brazílie, Číny, Indie, Indonésie a JAR v pozici zemí tzv. posílené spolupráce (Enhanced Engagement) a představitelé nejvýznamnějších mezinárodních ekonomických organizací (mj. Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Světová obchodní organizace, Světová organizace práce). Jednání MCM předsedal italský premiér Silvio Berlusconi.

Účastníci zasedání na závěr přijali společné prohlášení, které reflektuje hlavní doporučení OECD pro řešení současné krize a zejména pro zajištění dlouhodobého a udržitelného růstu pro příští roky. Prohlášení tak navazuje na pravidelný jarní Hospodářský výhled („Economic Outlook“) s předpoklady o vývoji ekonomiky členských a kandidátských zemí OECD a dalších vybraných zemí (Čína, Indie, Indonésie, Brazílie a Jižní Afrika) do roku 2011 a výhledově s různými scénáři až do roku 2025, který dne 26. května představil generální tajemník OECD Angel Gurría v rámci Fóra OECD 2010.

Přijaté prohlášení zdůrazňuje zejména potřebu fiskální konsolidace, restrukturalizace veřejných výdajů a přijetí prorůstových daňových reforem. Důležitým doporučením bylo také to, aby nešlo o zotavení, resp. růst bez pracovních míst a nezbytné budou strukturální reformy, které by připravily členské státy na řešení dalších problémů, jako je stárnutí populace nebo rostoucí náklady na zdravotnictví a zároveň by posílily jejich konkurenceschopnost a kapacity pro odolávání budoucím ekonomickým nebo politickým šokům. Jako hlavní zdroje budoucího růstu OECD označila inovace („Innovation Strategy“), zelený růst („Green Growth Strategy“) a omezení protekcionismu ve světovém obchodu a investicích.

V rámci zasedání byla přijata také „Deklarace o slušnosti, zásadovosti a transparentnosti při obchodních aktivitách“ („Declaration on Propriety, Integrity and Transparency in the Conduct of International Business and Finance“), který připravila předsedající Itálie. V úvodu deklarace odkazuje na dlouhodobé působení OECD při prosazování principů uvedených v názvu deklarace a zmiňují se nástroje, které byly v OECD vypracovány a současné iniciativy výborů OECD navazující na tyto nástroje. Vlastní text deklarace pak v obecné poloze uvádí žádoucí opatření, která by naplnění zmíněných principů měla napomoci. Jedná se zejména o oblast efektivní hospodářské soutěže; soulad manažerských pobídek a odměňování s dlouhodobými cíli podniku a přístupem k riziku; skutečná transparentnost ve výkaznictví a dodržování investičních principů; plnění daňových povinností a dodržování litery i ducha zákonů; prevence a tresty za uplácení; účinné tresty za praní špinavých peněz; transparentnost a férovost ve vztahu podnikatelů a veřejného sektoru; jasné zacílení regulace; finanční vzdělávání a ochrana spotřebitele jako součást finanční regulace. V závěru se pak doporučuje vládám i soukromým subjektům učinit příslušné kroky k přijetí, implementaci a šíření těchto principů. Důležitost těchto principů pro fungování trhů a stabilitu světového hospodářství odhalila současná ekonomická krize. Jejich všeobecné dodržování je důležité pro vytváření zdravých podmínek pro podnikání a tedy i pro hospodářské oživení.

 „Důsledná implementace těchto principů je nesmírně důležitá, musí ji provést každá země zvlášť, a její úspěšnost pak bude měřítkem politické vyspělosti její vlády,“ prohlásil ministr zahraničí ČR Jan Kohout, který k danému bodu vystoupil jako hlavní řečník.

Na okraj zasedání se ministr zahraničí Jan Kohout sešel k bilaterální schůzce se svým chilským protějškem Alfredem Morenem Charmem. Oba ministři spolu jednali o pokračování a posílení bilaterální spolupráce v nejrůznějších oblastech – mj. rozvojové, obchodní, investiční, daňové nebo vojenské oblasti.

V rámci OECD Forum 2010 vystoupili jako řečníci Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu (panel „Financing future growth“) a Miroslav Hájek, náměstek ministra, ředitel sekce ekonomiky a politiky životního prostředí (panel „Green jobs: myth or reality?“).

Hlavní informace - např. seznam řečníků (OECD Forum) a všechny další relevantní dokumenty a informace (MCM) - jsou k dispozici na následujících adresách:

 

 

Filip Kanda, tiskový mluvčí MZV

.