Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Indický viceprezident Mohammad Hamíd Ansárí
Foto: Jindřich Rambousek (MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Indický viceprezident Ansárí přednášel v Černínském paláci

 

Dne 7. června 2010 proběhl na Ministerstvu zahraničních věcí kulatý stůl s viceprezidentem Indické republiky a předsedou Senátu Mohammadem Hamídem Ansárím na téma „Některé aspekty globálního vládnutí ve 21. století“. Debatu zorganizoval Prague Security Studies Institute ve spolupráci s Velvyslanectvím Indické republiky v ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Diskuzi moderoval náměstek ministra zahraničních věcí Hynek Kmoníček. Debaty se zúčastnilo asi 50 osob z řad akademické obce, diplomatického sboru, vědeckých pracovníků a studentů a 25 zástupců indického tisku.

Mohammad Hamíd AnsáríBěhem své úvodní přednášky viceprezident Ansárí vyložil svou představu globálního vládnutí jakožto souhrn norem, které umožňují řešit globální problémy a dosahovat globálních cílů (např. vymýcení chudoby, vzdělání, dodržování lidských práv, udržitelný rozvoj, řešení konfliktů apod.) prostřednictvím zavedeného institucionálního rámce, jehož současná podoba však především v oblasti politických a finančních institucí není vůbec uspokojivá. Zmíněné globální cíle dle viceprezidenta Ansárího národní státy nejsou schopny řešit samostatně a pro jejich dosažení musejí spolupracovat v rámci nově se utvářejících nadnárodních sítí. Bipolární a posléze unilaterální uspořádání světa postupně nahrazuje multilaterální světový řád. Role Indie – „největší multikulturní společnosti světa“ - v globalizovaném světě dle Ansárího spočívá v prosazování ideálu rozmanitosti a společenské spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že kvalita globálního vládnutí je přímo závislá na kvalitě vládnutí jednotlivých států, Indie hodlá začít u sebe a pokusit se vyřešit nejkřiklavější společenské problémy Indii vlastní – kastovní nerovnost, náboženský komunalismus, znečištění životního prostředí, vnitřní migraci apod.

V následné diskusi viceprezident Indie potvrdil, že největší výzvou pro Indii ve 21. století je zajištění sociální spravedlnosti pro nejzranitelnější členy společnosti. K formování systému globálního vládnutí přispívá Indie dle Ansárího především aktivním angažmá Indie v OSN (včetně volání Indie po reformě Rady bezpečnosti OSN) a  snahou o reformu finančních institucí. Náměstek Kmoníček potvrdil, že bez reformy RB OSN není žádná podstatná změna systému globálního vládnutí možná, a že ČR podporuje indické aspirace na stálého člena RB OSN. Viceprezident uvedl, že Indie se hodlá zasadit o větší spolupráci států regionu jižní Asie, který patří mezi nejméně integrované oblasti světa. Dále byly u kulatého stolu mj. diskutovány vztahy Indie s Čínou, Pákistánem, Afghánistánem apod..

Viceprezident Indické republiky navštívil ČR na pozvání předsedy Senátu Parlamentu České republiky Přemysla Sobotky ve dnech 6. – 9.  června 2010. Cílem návštěvy bylo posílení bilaterálních vztahů s Indií na nejvyšší úrovni, dojednání projektů ekonomické spolupráce a podpis nových dvoustranných dokumentů: Dohody o hospodářské spolupráci mezi Českou republikou a Indickou republikou, Dohody o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996 v Praze. Viceprezident Ansárí se setkal s prezidentem ČR Václavem Klausem, předsedou vlády Janem Fischerem, předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou a primátorem hlavního města Prahy Pavlem Bémem.

.