Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Rádiovými vlnami proti komunismu

 

(Archivní článek, platnost skončena 01.04.2014.)

Mezinárodní konference: Hlasy svobody – západní provokace? 60 let Rádia Svobodná Evropa v Mnichově a Praze

1. květen 1951, americké Radio Free Europe začíná s pravidelným vysíláním za železnou oponu. U příležitosti šedesátého jubilea stanice se bude v Mnichově od 28. do 30.4. konat  mezinárodní konference „Hlasy svobody – západní provokace?“. Záštitu nad konferencí převzali bavorský předseda vlády Horst Seehofer a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg. Doprovodný program bude zahrnovat pódiovou diskusi k současné situaci zahraničního rozhlasového vysílání (29.4.) a promítání rumunského dokumentárního filmu „Cold Waves“ (30.4.). Historii Rádia Svobodná Evropa je věnována výstava „Hlasy svobody“, která bude slavnostně zahájena v Bavorském zemském sněmu (29.6.) a následně prezentována v dalších evropských zemích a ve Spojených státech amerických.

Základní otázka zní: Jakou moc mají zprávy? Boj za zprostředkování a výklad nezávislých informací měl za studené války podobný význam, jako je tomu dnes. Rádio Svobodná Evropa vysílalo zprávy z Mnichova do zemí střední a východní Evropy a podporovalo tak tamější procesy demokratizace. Totalitní státy východního bloku to vnímaly jako zásah do svých vnitřních záležitostí a jako provokaci Západu. 

Pořadatelé: České centrum Mnichov je příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Akcemi z oblastí kultury a vědy prezentuje Českou republiku na jihu Německa již deset let. Collegium Carolinum, vědecký institut pro výzkum českých zemí, má dlouhodobé zkušenosti v oblasti výzkumu dějin středně-východní Evropy, jakož i s pořádáním mezinárodních vědeckých konferencí. Ústav pro studium totalitních režimů v Praze se zabývá výzkumem a dokumentací komunistické totalitní moci v ČR a spravuje archiv československé Státní bezpečnosti.

Konference se zúčastní renomovaní vědci z Evropy a Spojených států amerických (mj. Igor Lukeš / Boston University; A. Ross Johnson / Woodrow Wilson Center Washington). Round-Tables a pódiové diskuse přinesou rozhovory s pamětníky, mimo jiné s Toomasem Hendrikem Ilvesem, presidentem Estonské republiky, a dalšími bývalými zaměstnanci Rádia Svobodná Evropa.

přílohy

Program Konference 1 MB pdf (Acrobat dokument) 14.4.2011

.