Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Prezentace modelu pro fiskální zátěžové testy v OECD

 

V sídle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži proběhl neformální workshop se zaměřením na fiskální zátěžové testy. Česká společnost OGResearch na něm představila model pro zátěžové testy zaměřené na strategie fiskální konsolidace.

Prezentace modelu se zúčastnil bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma, který se na tomto projektu spolupodílel a financovala ho OECD za přispění České republiky.

Cílem projektu bylo vyvinout jednoduchý model, který umožní testování konsolidačních strategií při různých scénářích budoucího vývoje. Fiskální konsolidace je v modelu definována prostřednictvím cílové úrovně poměru dluhu k HDP a pravidlem pro chování strukturálního deficitu (strukturální deficit je postupně upravován tak, aby byl v souladu s cílovou úrovní dluhu a očekávanými příjmy). Model ovšem nepracuje s konkrétními nástroji rozpočtové politiky, např. daňový systém, směřování rozpočtových výdajů apod.

Podle autorů je využití modelu široké, např. při posuzování vlivu deficitních/dluhových rozpočtových pravidel a optimálního složení dluhu na fiskální konsolidaci, posuzování účinků změn základních makroekonomických veličin, případně vzájemného působení fiskální konsolidace a měnové politiky. V rámci projektu byl model aplikován na případ rakouské, české a německé ekonomiky.

Na workshopu představila společnost OGResearch nejen model a jeho základní charakteristiky, ale také připravovaný webový portál, kde bude model zpřístupněn pro snadnější využití. Model i webový portál jsou koncipovány pro budoucí využití nejen odborníky, ale také pro veřejné činitele, zástupce státní správy i širokou veřejnost.

.