Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Náměstek Tomáš Dub a čeští exportéři do Latinské Ameriky
Foto: Robert Janás (MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Konzultace strategie s českými exportéry do Latinské Ameriky

 

V pátek 3. února 2012 se v Černínském paláci na pracovním jednání setkal náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub s představiteli firem a obchodních komor, které mají ekonomické vztahy k zemím Latinské Ameriky a Karibiku. Jednalo se o jeden z kroků, které Ministerstvo zahraničních věcí provádí při přípravě nových regionálních strategií pro jednotlivé části světa.

Na úvod náměstek Dub představil některé základní teze připravované strategie. Podtrhl nutnost posílit ekonomickou dimenzi české diplomacie i v tomto regionu a tím diverzifikovat český export. Zdůraznil například roli výměny studentů a spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací a upozornil také na nutnost vytvářet a využívat sítě krajanů a obecně lidí, kteří v dané zemi žijí a mají pozitivní vztah k ČR (krajané, bývalí studenti českých vysokých škol, manažeři velkých podniků apod.). Připravovaná strategie identifikuje oblasti, které mají největší přírůstový potenciál. Náměstek Dub upozornil také na strategický záměr zvýšit podíl malých a středních firem na exportu do zemí Latinské Ameriky a Karibiku. Požádal všechny přítomné o spolupráci při tvorbě nových teritoriálních strategií, které nemohou vznikat jen jako vnitřní materiál ministerstva, ale musejí reflektovat i zájmy a pohledy českých firem a dalších subjektů, které v regionu působí.

Na jednání zaznělo několik zajímavých námětů, jako například efektivní využití možností uzavírání dohod o spolupráci, které usnadní českým firmám přístup na tamní trhy, nebo využití fondů rozvojové pomoci pro stejné účely. Opakovaně zaznělo uspokojení nad posunem vnímání ekonomické agendy ze strany Ministerstva zahraničních věcí a jednotlivých zastupitelských úřadů, které v posledních letech výrazně aktivněji přistupují k podpoře exportu. Pozitivně bylo hodnoceno i samotné přizvání zástupců podnikatelské sféry k přípravě teritoriálních strategií. Souběžně s přípravou strategie pro Jižní Ameriku se připravuje také strategie pro Afriku. Další podobné strategické dokumenty budou následovat ještě v letošním roce. Náměstek Dub proto na závěr vyzval účastníky jednání k předávání jejich podnětů a námětů k připravovaným strategiím a vyjádřil naději, že podobné formy spolupráce Ministerstva zahraničních věcí s českými firmami budou v budoucnosti pokračovat a dále se rozvíjet, což zástupci firem ocenili.

.