Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ministr Schwarzenberg na Radě pro lidská práva v Ženevě

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg se ve dnech 28.-29. února zúčastnil 19. zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě.

Vystoupil v plenární rozpravě a zúčastnil se panelu k podpoře a ochraně svobody projevu na internetu. Panel zorganizovalo Švédsko, jehož ministr zahraničí Carl Bildt byl také jedním z 6 diskustujicich. Moderátorem diskuze byl Riz Khan z televize Al Jazeera.

Úvodní slovo přednesla Komisařka OSN pro lidská práva Navanethem Pillay. Dále vystoupili panelisté, reprezentující různé zájmové sféry i regiony, jako např. Frank La Rue (zvláštní zpravodaj OSN ke svobodě projevu), Anriette Esterhuysen (výkonná ředitelka Association for Progressive Communications, JAR), Carlos Afonso (výkonný ředitel Instituto Nupef, Brazílie), William Echikson (vedoucí sekce svobody projevu vnějších vztahů Google), Hesti Armiwulan (komisařka Národní komise pro lidská práva Indonésie).

Ministr Schwarzenberg pak společně s generálním ředitelem ženevské kanceláře OSN Kassym-Jomartem Tokayevem v Paláci národů slavnostně zahájili výstavu fotografií Oldřicha Škáchy, s názvem „Václav Havel - dramatik, obránce lidských práv, státník".

Letošní 19. zasedání Rady pro lidská práva se koná ve dnech 27. února - 23. března. Na úvod se uskutečnilo čtyřdenní jednání na vysoké úrovni za účasti 80 ministrů a dalších vysokých úředníků..

Další informace o panelu

Hlavním cílem panelu je upozornit na aktuální hrozby svobodě projevu na internetu, identifikovat praktická opatření, kterými státy mohou podporovat a chránit svobodu projevu na internetu, a konečně, určit kroky, kterými státy mohou naplnit doporučení zvláštního zpravodaje v téže věci. Debatuje se o přístupu k informacím, roli soukromých subjektů v ochraně svobody projevu, pozitivních závazcích států včetně debatovaného přístupu k internetu aj.

Uplatnění svobody názoru a projevu na internetu je výzvou pro rozvoj svobodné občanské společnosti ve většině zemí světa. Internet musí zůstat základním prostorem pro vyjadřovaní názorů a též základním informačním zdrojem. Cenzura či manipulace internetového obsahu, cílená blokace stránek, restrikce přístupových oprávnění vládami různých zemí světa citelně zasahují do práv občanů.

Důležítým tématem je podpora obránců lidských práv na internetu. Podpora kyberdisidentů ať už ve formě technické, finanční, politické nebo jiné, nabývá proto v tomto kontextu na významu. Zároveň je třeba pokračovat v boji proti páchání trestné činnosti prostřednictvím internetu (např. dětská pornografie). Tématem je nepochybně i ochrana osobních dat a soukromí uživatelů. Nelze chránit soukromí uživatelů internetu bez posílení kontroly internetu. Zásahy států do svobody internetu je však třeba limitovat na naprosté minimum.

Je důležité prohlubovat již existující dialog veřejného a privátního sektoru o odpovědnosti businessu v oblasti svobody internetu. Obchodní společnosti by měly být informovány o rizicích porušování svobody projevu na internetu a zároveň se dle toho i chovat v obchodních vztazích. Své místo má v tomto směru licenční režim na vývoz odpovídajících technologií.

MZV ČR přispívá prostřednictvím Programu transformační spolupráce na řadu projektů cílených na podporu svobody médií, včetně tzv. „nových médií", a to zejména v zemích Východního partnerství a západního Balkánu, ale například také v Barmě.

přílohy

Projev ministra Schwarzenberga na 19. zasedání Rady pro... 27 kB pdf (Acrobat dokument) 29.2.2012

.