Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Náměstek Tomáš Dub a ředitel České rozvojové agentury Michal Pastvinský
Foto: Robert Janás (© MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Bilance projektů rozvojové spolupráce za rok 2011 a plán na rok 2012

 

Náměstek ministra zahraničí Tomáš Dub představil 12. dubna 2012 v Černínském paláci výroční zprávu České rozvojové agentury zahrnující projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2011 a plán činnosti na rok 2012. Za Českou rozvojovou agenturu se tiskové konference zúčastnil ředitel Michal Pastvinský.

V roce 2011 bylo realizováno více než 100 dvoustranných rozvojových projektů ve 13 zemích světa. Díky nim se například zvyšuje dostupnost vzdělání pro obyvatele Afghánistánu či Kosova, zlepšuje se přístup k pitné vodě v Etiopii i Bosně a Hercegovině a k energetickým zdrojům v Mongolsku i Palestině, rozvíjejí se sociální služby pro občany Moldavska a Gruzie.

Česká republika je spolu s ostatními vyspělými státy světa poskytovatelem zahraniční rozvojové spolupráce. Hlavní odpovědnost za její realizaci má Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Česká rozvojová agentura (ČRA), příspěvková organizace MZV, je zodpovědná za praktickou realizaci české rozvojové spolupráce v prioritních cílových zemích.

Od roku 2011 má ČRA odpovědnost za veškeré nové rozvojové projekty ve všech zemích a sektorech zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. V letech 2010-2017 se bilaterální zahraniční rozvojová spolupráce ČR soustředí do 10 prioritních zemí. Jedná se o Afghánistán, Bosnu a Hercegovinu, Etiopii, Moldavsko a Mongolsko (země s programem spolupráce), a dále o Gruzii, Kambodžu, Kosovo, Palestinu a Srbsko (země, v nichž spolupráce probíhá na bázi jednotlivých projektů).

V roce 2011 realizovala ČRA v partnerských zemích 58 veřejných zakázek a 50 bilaterálních dotačních výběrových řízení a podpořila také 41 trilaterálních projektů (většinou spolufinancovaných Evropskou komisí) a 30 projektů na podporu budování kapacit a osvětovou činnost českých nevládních organizací. Celkem byly uskutečněny projekty v hodnotě 430 mil. Kč.

Sektorově největší podíl zaujímá zásobování vodou a sanitace (27 %), výroba a dodávky energie (18 %), vzdělávání (15 %), zemědělství, lesnictví a rybolov (13 %). Projekty byly dále realizovány v sektorech zdravotnictví, podpora sociální infrastruktury a obecná ochrana životního prostředí.

Na uskutečňování bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR se podílejí podnikatelské subjekty (cca 50 % objemu prostředků), nevládní organizace (cca 35 %), university i státní instituce (cca 15 %). ČRA rovněž spolupracuje s dalšími donory, realizuje společné projekty a zasazuje se o uplatnění českých expertů. Při realizaci zahraniční rozvojové spolupráce ČR usiluje ČRA také o využití zkušeností z transformace a z přístupových jednání do Evropské unie. Více informací naleznete na www.czda.cz.

Česká rozvojová agentura - výroční zpráva 2011, plán činnosti 2012

přílohy

attachment

Vybrané úspěchy české zahraniční rozvojové spolupráce 116 KB PDF (Acrobat dokument)

.