Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Náměstek Tomáš Dub a rektor VŠE Richard Hindls
Foto: Robert Janás (© MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

MZV a VŠE spolupracují v oblasti ekonomické diplomacie a podpory exportu

 

Dne 13. dubna 2012 podepsali náměstek ministra zahraničí Tomáš Dub a rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls Memorandum o spolupráci. Memorandum zahrnuje oblast výzkumu mezinárodních ekonomických vztahů a zahraničního obchodu, vzdělávání diplomatického personálu a prohlubování praktických znalostí studentů VŠE v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie.

Cílem iniciativy je zkvalitnit výkon české diplomacie při podpoře ekonomických a obchodních zájmů České republiky a jednotlivých podnikatelských subjektů a zároveň umožnit odborný rozvoj studentům VŠE.

Náměstek ministra Tomáš Dub po podpisu Memoranda uvedl: „Právě podepsanému Memorandu přikládám zásadní význam; česká diplomacie potřebuje mít silného partnera na akademické úrovni v oblasti ekonomiky a podpory exportu a VŠE patří k nejlepším akademickým institucím v naší zemi. Zároveň chceme dát příležitost nejtalentovanějším studentům VŠE blíže se seznámit s fungováním ekonomické diplomacie v praxi ať už prostřednictvím stáží nebo formou zpracování projektů Toto je oboustranně výhodná spolupráce, ze které budou mít užitek v konečném důsledku české firmy a exportéři."

Memorandum umožní MZV ve spolupráci s VŠE realizaci výzkumných projektů a studií v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů. Důraz je kladen na mapování trendů vývoje globální ekonomiky, jednotlivých trhů a z toho vyplývajících příležitostí a rizik pro ČR.

Studentům VŠE Memorandum otevře možnosti stáží na ústředí MZV i ambasádách a potřebnou konfrontaci teoretických znalostí s praktickou činností státní správy.

Dalším bodem spolupráce je intenzivnější vzdělávací a přednášková činnost. Profesoři VŠE se již nyní podílejí na vzdělávání českých diplomatů v teoretických, ale i aplikovaných ekonomických disciplínách, jako je marketing, podnikání atd. Obdobně, čeští velvyslanci a diplomaté přednášejí v oblasti teorie a praxe mezinárodních vztahů studentům VŠE. Odborníci VŠE od roku 2011 rovněž vystupují a přednášejí při každoročních poradách českých ekonomických diplomatů v Praze. Formáty této spolupráce se budou dále rozšiřovat a zahrnovat rovněž výměny a společné účasti odborníků na konferencích, symposiích a panelových diskusích.

Memorandum o spolupráci mezi MZV a VŠE je tak dalším praktickým krokem, kterým Ministerstvo zahraničních věcí ČR zkvalitňuje služby státu v oblasti podpory exportu. Navazuje na nedávno podepsané Memorandum o spolupráci s Českou exportní bankou, které umožňuje stáže pracovníků ČEB na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí s cílem získání informací a navázání pracovních kontaktů s partnerskými institucemi a podnikovým sektorem. Dochází tak k lepšímu zacílení využívání finančních nástrojů podpory exportu, které jsou podle hodnocení českých vývozců jednou z neúčinnějších forem proexportní asistence.

MZV a ČEB společně podpoří české exportéry v náročných teritoriích

Tomáš Dub a předtsvitelé VŠE

.