Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

img_120625_0841
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pracovní snídaně náměstka ministra Tomáše Duba s podnikateli s exportními zájmy v Malajsii

Kdy: 22.06.2012 , Kde: Praha, Černínský palác

V pátek dne 22. června 2012 se uskutečnila v Černínském paláci pracovní snídaně náměstka ministra zahraničních věcí Tomáše Duba za přítomnosti dvou desítek českých firem, které vyváží nebo mají potenciál a zájem vyvážet do Malajsie.

Na pracovní snídaně si zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a čeští podnikatelé vyměnili poznatky a zkušenosti z již existující spolupráce mezi podnikateli a zastupitelským úřadem v Malajsii. Vyzdvižen byl trvající zájem ministerstva o usnadnění exportu a zprostředkování obchodních kontaktů mezi Malajsií a Českou republikou. Během pracovní snídaně se zástupci ministerstva a podnikatelé shodli na prohloubení přímé spolupráce a zintenzivnění podpory firem v perspektivních oblastech vzájemného obchodu a dále výzkumu, vývoje a vzdělání.

Zúčastněné firmy se rekrutovaly z různých oborů činností, jako jsou environmentální technologie, zdravotnická technika a prostředky, letecká a obranná technika, průmyslová automatizace, dopravní systémy, energetika a potravinářské výrobky aj. Za všechny je možno jmenovat Vítkovice a.s. - výrobce strojírenských a environmentálních technologií, LINET – úspěšného exportéra nemocničních lůžek, ATX Automation – dodavatele průmyslové automatizace, ELDIS – výrobce telekomunikačních a zabezpečovacích zařízení, MAVEL – exportéra malých vodních elektráren.snídaně

V úvodu náměstek ministra Tomáš Dub zhodnotil dosavadní výsledky bilaterálních hospodářských vztahů s Malajsií, vyzdvihl perspektivní exportní obory jako je vodní hospodářství, zdravotnická technika, energetika nebo nanotechnologie. Zdůraznil, že Malajsie nepatří k rozvojovým zemím v tradičním pojetí, ale mezi země s velmi konkurenčním prostředím. Dále  vyzval firmy, aby specifikovaly své potřeby a požadavky na zastupitelský úřad při jejich pronikání na malajsijský trh. Vrchní ředitel  sekce ekonomické Ivan Jukl stručně zhodnotil strukturu obchodu Malajsie i bilaterálních obchodních vztahů a nabídl firmám součinnost MZV i zastupitelských úřadů včetně potřebných dat, kterými MZV disponuje. Zástupkyně ICC zmínila úsilí Malajsie v rozvoji obchodu jih-jih a její pragmatický přístup ke spolupráci s Afrikou.

V další části firmy diskutovaly o své spolupráci s Malajsií i o tématech širšího záběru. Byl zmíněn význam českých ambasád při zajišťování delegací na nejvyšší úrovni, které otevírají dveře českým firmám na zahraniční trhy, nutnost podpory malých a středních firem, význam státní podpory firem v autoritativních zemích, zazněly požadavky firem na informace o změně podnikatelského prostředí v zahraničí. Firmy zmínily své exportní úspěchy v Malajsii a regionu JV Asie, zazněl i příklad úspěšného rozběhu spolupráce s malajsijskými partnery v oblasti vodního hospodářství, který byl iniciován ZÚ Kulala Lumpur v souvislosti s účastí na veletrhu IGEM, který byl financován z prostředků MZV na projekty ekonomické diplomacie. Zazněla i otázka podpory studia zahraničních studentů na českých školách (pozn.: v ČR nyní studuje 350 malajsijských studentů medicínu). Firmy současně ocenily zlepšující se trend služeb poskytovaných zastupitelskými úřady ve světě českým firmám.

V odpovědi pan náměstek Tomáš Dub zdůraznil, že v 90. letech byla prioritními oblastmi činnosti MZV politická témata jako byl vstup do NATO a EU, nyní jsou prioritou ekonomické zájmy země včetně podpory exportu. Dále zmínil dosavadní aktivity  MZV v oblasti podpory vnějších ekonomických vztahů a trvající zájem ministerstva o usnadnění exportu a zprostředkování obchodních kontaktů mezi Malajsií a Českou republikou. Ze systémové oblasti uvedl v současné době budovaný nový, projektový přístup sekce ekonomické k zajišťování potřeb podnikatelů na zahraničních trzích prostřednictvím zastupitelských úřadů.

 

.