Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ministr Schwarzenberg předává čestné závazky
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ministr Schwarzenberg se zúčastnil prvního dne zasedání Valného shromáždění OSN

 

(Archivní článek, platnost skončena 26.09.2013.)

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg se na úvod zasedání 67. Valného shromáždění OSN 24. září 2012 zúčastnil setkání na vysoké úrovni k vládě práva.

Cílem tohoto jednání je především diskuse o krocích států a OSN k posílení vlády práva na mezinárodní a národní úrovni a vystoupil zde například generální tajemník OSN, předseda Rady bezpečnosti OSN či předseda Komise OSN pro mezinárodní právo. Výsledkem jednání by mělo být přijetí deklarace, která bude obsahovat podporu posílení vlády práva na národní i mezinárodní úrovni. Tato deklarace by kromě podpory obecných principů a stávajících mechanismů (např. mezinárodní soudy) měla obsahovat i akční část s konkrétními opatřeními.

Poté předal ministr Schwarzenberg v sídle OSN slavnostně čestné závazky ČR v oblasti vlády práva. Čestný závazek je právně nezávazný slib politického charakteru, že stát něco konkrétního v oblasti vlády práva vykoná. V tomto případě ČR učinila tři samostatné čestné závazky: 1. Do konce roku 2013 ratifikuje Úmluvu OSN proti korupci, 2. V rámci své transformační politiky se zavazuje i nadále aktivně podporovat rozvoj a stabilizaci politických systémů jiných států založených na demokratických principech a respektu k lidským právům, 3. Bude podporovat vládu práva v rámci rozvojové spolupráce s Afghánistánem prostřednictvím každoroční finanční a technické pomoci v programovacím období 2012-17.

V průběhu dne se ministr Schwarzenberg setkal na bilaterálních jednáních s dalšími ministry zahraničních věcí, například ze Zimbabwe, Srí Lanky, Švýcarska či Barmy. Na setkání s ministrem zahraničních věcí Zimbabwe Simbarashe Simbanenduku Mumbengegwim byla hlavním tématem otázka dodržování lidských práv a možnost širšího zapojení opozičních stran do řízení země. Zimbabwský ministr představil oficiální vládní postoj své země k sankčním opatřením, které ve vztahu k Zimbabwe zavedla EU. Celá debata byla ze strany zimbabwské delegace pojímána velmi emotivně a při výměně názorů na dodržování lidských práv v zemi došlo i na obvinění ČR z podléhání názorům a tlakům ze strany bývalých koloniálních mocností. K otázkám spojeným s politickým vývojem v zemi uvedl ministr Schwarzenberg: „Změna znamená demokracii a opozice musí také vyhrávat volby, protože je-li někdo desítky let u moci tak se již o demokracii nejedná". Na opakované stížnosti zimbabwského ministra ohledně omezení rozvojové pomoci uvedl ministr Schwarzenberg, že „rozvojová pomoc je dobrovolné gesto, které se činí vůči přátelům, ale v případě, že se země přátelsky nechová, také není důvod jí poskytovat".

Setkání s delegací Srí Lanky proběhlo ve velmi srdečném a přátelském duchu a srílanský ministr zahraničí Gamini Lakshman Peiris ocenil plány ČR na otevření svého zastupitelského úřadu v Colombu. Ministr Schwarzenberg naopak uvítal celkové uklidnění a stabilizaci situace na Srí Lance a hlavním bodem jednání pak byla zejména ekonomická témata související s rozšířením exportních a investičních možností českých firem na Srí Lance. Ministr Schwarzenberg nabídl spolupráci především v hydroenergetickém sektoru, environmentálním a ropném průmyslu. Srílanský ministr pak zmínil zájem o zapojení českých firem v oblasti energetiky, stavebnictví (důraz klad zejména na nízkorozpočtovou výstavbu prefabrikovaných domů) a rozvoje infrastruktury. Rovněž zmínil exportní možnosti srílanských firem do ČR v podobě koření či sportovního zboží.

Během schůzky s ministrem zahraničních věcí Švýcarské konfederace Didierem Burkhalterem si ministři navzájem předali ústní pozvání k bilaterální návštěvě. Švýcarská strana zdůraznila význam spolupráce s EU pro Švýcarskou konfederaci, zejména obchodní. V této souvislosti přiblížila stav jednání o institucionálních zásadách obchodní spolupráce EU - Švýcarsko. Jak na schůzce prohlásil švýcarský ministr, dobrá spolupráce vyžaduje dobrý institucionální základ, zejména v současném období hospodářské nestability. Česká strana během setkání ocenila, že švýcarská strana udělila souhlas se znovuotevřením honorárního konzulátu České republiky v Curychu.

Schůzka s barmským ministrem zahraničních věcí U Wunn Mang Lwinem navázala na nedávnou pracovní cestu ministra Schwarzenberga do Barmy. V úvodu český ministr informoval o záměru ČR otevřít naše diplomatické zastoupení v Barmě a o úspěchu programu MEDEVAC. V jeho rámci byly letos v červenci dopraveny do ČR tři barmské děti, které se zde podrobily operaci a v tuto chvíli jsou již připravovány na cestu zpět do Barmy. Velmi také ocenil aktivity české FAMU, jejíž zástupci v Barmě úspěšně představili na filmovém festivalu Wathann svůj nový dokumentární snímek. Barmský ministr požádal českou stranu o spolupráci na vzdělávacích projektech a účasti na rozvojových projektech, jako například pomoc s větší industrializací v oblasti zemědělství. Ministr Schwarzenberg na závěr schůzky pozval svého kolegu na pracovní návštěvu v ČR, které barmský ministr přijal.

.