Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ministr Schwarzenberg třetí den na Valném shromáždění OSN

 

Program třetího dne zahájil ministr Schwarzenberg ministerskou snídaní k záležitostem Mezinárodního trestního soudu, kterou hostila ministryně zahraničí Lichtenštejnska A. Fricková.

Cílem bylo ustavení neformální sítě mezi 18 ministry zahraničních věcí zemí, které podporují Mezinárodní trestní soud. Ministr Schwarzenberg vyjádřil podporu této myšlence s tím, že tato neformální síť bude podporovat boj s beztrestností za nejzávažnější zločiny.

Podporou hlubší bilaterální spolupráce zejména v ekonomické a kulturní oblasti zahájil ministr Schwarzenberg bilaterální schůzku s ministrem zahraničních věcí Bhútánu Ugyen Tsheringem. Setkání reagovalo na navázání diplomatických vztahů mezi ČR a Bhútánem, k němuž došlo 2. 12. 2011 právě v New Yorku. Diskuse se zaměřila zejména na téma investičních a obchodních možností pro české firmy v Bhútánu a exportních možností, které naopak český trh nabízí Bhútánu. Ministr Tshering zdůraznil, že jeho země, která se teprve nedávno otevřela světu a nachází se ve stádiu rozvoje, nabízí všem potenciálním investorům zázemí se stabilním politickým systémem a bezpečné prostředí pro jejich investice. Nabídl ČR možnost vyslání delegace, která by obchodní příležitosti mohla posoudit přímo na místě. Hlavní zájem má jeho země o rozvoj hydroenergetiky a výrobu čisté energie. Závěrem pozval k pracovní návštěvě své země ministra Schwarzenberga, který jeho pozvání opětoval.

Ministr Schwarzenberg se dále setkal s náměstkem ministra zahraničí Salvadoru Jaime Mirandou. Bilaterální vztahy mezi ČR a Salvadorem nejsou zatíženy žádnými problémy a v posledních letech byl Salvador jednou ze zemí, která z regionu Střední Ameriky nejvíce usilovala o prohloubení vzájemných politických a obchodních vztahů. Hlavním cílem setkání byla zejména dohoda na dokončení renegociace Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic a zahájení intenzívních jednání vedoucích k uzavření Dohody o zabránění dvojímu zdanění, Dohody o technické a vědecké spolupráci a Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu. Závěrem náměstek Miranda informoval o plánu svého ministerstva na otevření honorárního konzulátu Salvadoru v Praze s tím, že hlavní náplní nově jmenovaného honorárního konzula by byla podpora vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi.

Možnosti zvýšení vzájemné obchodní bilance byly hlavním tématem také schůzky s ministrem zahraničních věcí Andorry Gilbertem Saboyem Sunyém, který projevil zájem o zapojení českých firem do hydroenergetických projektů. Informoval rovněž o dokončení daňové reformy v Andoře, která má zemi zajistit vyrovnaný rozpočet. S tímto ekonomickým krokem úzce souvisí i andorrská snaha uzavřít s okolními zeměmi síť dohod o zabránění dvojímu zdanění. Ministr Schwarzenberg také poděkoval svému protějšku za vyslání učitelky katalánštiny, která působí na Karlově Univerzitě.

Guinejská republika patří mezi africké země, kterým ČR plánuje poskytnout v příštích letech rozvojovou pomoc. Na schůzce s ministrem zahraničí Guinejské republiky Eduardem Gnakoyem Lamou uvedl ministr Schwarzenberg, že v příštím roce ČR zamýšlí poskytnout lékařské vybavení nemocnici v Conakry. Tento krok guinejský ministr velmi přivítal a ocenil dosavadní českou pomoc, poskytovanou zejména právě do oblasti rozvoje kvality lékařské péče. Vzhledem k současnému zhoršení bezpečností situace v oblasti Sahelu z důvodu převratu v Mali, nemohla zůstat stranou otázka možného řešení vzniklé situace. Guinejský ministr v této souvislosti ocenil to, že Západoafrická unie situaci sleduje a snaží se ji aktivně řešit. Stejně se nyní její pozornost zaměřuje i na boj se vzrůstající mocí drogových mafií, které ze zhoršené bezpečnostní situace v regionu profitují. Na závěr schůzky uvedl, že se guinejská vláda snaží vyrovnat se špatnou domácí politickou situací vypsáním nových voleb, které proběhnou do konce tohoto roku a pomohou tak ukončit současný pouze přechodný stav.

Otázka bezpečnosti a politické nestability v oblasti Sahelu byla zmíněna i během další schůzky s ministrem zahraničí Senegalu Alioun Badara Cissém. Ministr Schwarzenberg na schůzce informoval o plánu na otevření zastupitelského úřadu ČR v Dakaru. Tento krok senegalský ministr velmi ocenil s tím, že přinese více možností pro české firmy na trh, který potřebuje zejména účast na výstavbě železniční sítě či budování dieselových elektráren.

.