Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Česká republika v OSN podstoupila všeobecný přezkum dodržování lidských práv

 

Dne 22.10.2012 byla Česká republika podruhé v historii podrobena kontrole dodržování lidských práv během přezkumu v Radě OSN pro lidská práva v Ženevě. Tento tzv. Univerzální periodický přezkum je mechanismem, který pravidelně ve čtyřletých cyklech kriticky hodnotí stav ochrany lidských práv ve všech 193 členských státech OSN. Náměstek ministra zahraničních věcí, Vladimír Galuška, který vedl českou delegaci, poznamenává: “Univerzální periodický přezkum představuje hlavní mezinárodní vizitku státu v oblasti ochrany lidských práv”.

Při neexistenci světového soudu pro lidská práva se jedná o jedinou všeobecnou kontrolu ochrany lidských práv na světě. Během zasedání v Radě OSN pro lidská práva delegace odpovídá na dotazy, kritiku a doporučení jednotlivých států týkající se dodržování lidských práv ve své zemi. Každý stát tak má možnost se otevřeně vyjádřit k lidskoprávní situaci jiného státu a sám zároveň pootvírá dveře do vlastní lidskoprávní kuchyně. Fakt, že se státy tohoto nového mezinárodního dohledu zúčastňují dobrovolně, je jakýmsi potvrzením, že lidskoprávní hodnoty na začátku 21.století již nejsou výsadou pod pokličkou státní svrchovanosti, ale společným zájmem celého mezinárodního společenství. Výsledkem přezkumu je soubor doporučení ke zlepšení lidskoprávní situace v zemi, které má stát možnost přijmout či odmítnout.

Meziresortní delegace ČR, které se zúčastnila i vládní zmocněnkyně pro lidská práva, byla složena ze zástupců ministerstva zahraničních věcí, Úřadu vlády, ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra, ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva práce a sociálních věcí. Náš přezkum se setkal se zájmem ze strany mnoha delegací, které ve svých vystoupeních pochvalně i kriticky hodnotily a komentovaly aktuální vývoj v oblasti ochrany a podpory lidských práv v České republice. Potěšující byla věcnost připomínek, které v diskusi zazněly. Bylo oceněno, že ČR splnila doporučení, která přijala během prvního přezkumu, jako např. přistoupení k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu či přijetí antidiskriminační legislativy. Stejně tak bylo pozitivně hodnoceno úsilí ČR v oblasti integrace příslušníků romské menšiny, zlepšení právní ochrany dětí a boje proti obchodování s lidmi. “Kritické komentáře byly zaměřené na užší skupinu témat, kterým jednoznačně vévodila romská otázka, včetně vzdělávání romských dětí, a problematika diskriminace, xenofobie a netolerance obecně,” uvádí vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Pozornost byla dále věnována např. otázce rovných příležitostí žen a mužů, domácího násilí či ochrany migrantů.

Česká republika se zavázala, že předloží průběžnou zprávu o plnění doporučení, která v rámci přezkumu přijala. Jejich plnění bude hodnoceno během našeho dalšího přezkumu, který se má uskutečnit v roce 2017.

Přezkum ČR se uskutečnil na základě třech hlavních dokumentů: národní zprávy, zprávy systému OSN a zprávy nevládních organizací, které jsou spolu se záznamem celého průběhu přezkumu České republiky k dispozici na webové stránce Rady OSN pro lidská práva.

 

.