Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Toskánský palác
Foto: Robert Janás (© MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace MZV k případu Čechů zadržených v Řecku

 

(Archivní článek, platnost skončena 23.11.2013.)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR věnuje případu zadržených občanů v Řecku mimořádnou pozornost. Případu se od počátku intenzívně věnuje naše velvyslanectví v Athénách a ústředí MZV.

České velvyslanectví v Athénách je v kontaktu se zadrženými, jejich rodinnými příslušníky, řeckým ministerstvem zahraničních věcí i příslušnými orgány činnými v trestním řízení. 

Jednání probíhají na několika úrovních a jsou vedena ze strany velvyslankyně, konzulky i ministerstva. Velvyslankyně se v Athénách opakovaně setkala s náměstkem ministra zahraničních věcí, konzulka jedná se zástupci policejních orgánů i s právním zástupcem zadržovaných a jejich rodinami. Ministr Schwarzenberg o případu hovořil již dvakrát s ministrem zahraničních věcí Řecka Avramopoulosem, poprvé v září 2012, naposledy 21. 11. 2012 v Bruselu. Žádal jej, aby případ byl co nejrychleji řešen. Ministerstvo zahraničních věcí poskytuje průběžně informace o případu dalším ústavním činitelům a státním orgánům ČR. Tento výčet diplomatických aktivit není pochopitelně vyčerpávající.

Další postup v případu zkomplikovala stávka pracovníků v řecké justici, trvající již od počátku září 2012. Přesto se podařilo díky intervenci velvyslankyně zařadit případ našich občanů mezi tzv. závažné případy, jejichž projednávání nebylo z důvodů stávky přerušeno, nýbrž pokračuje.

MZV není oprávněno jakkoliv posuzovat vinu či nevinu, ani vstupovat do vyšetřování či se dokonce pokoušet ovlivňovat jeho výsledek. Diplomaté rovněž nemohou vystupovat v roli advokáta.

Úsilí MZV vždy směřuje k tomu, aby byla občanům ČR zajištěna odpovídající právní pomoc a během řízení byla dodržována základní práva. Naši diplomaté v Athénách poskytují zadrženým maximální možnou součinnost a pomoc a jsou v pravidelném kontaktu s nimi i s jejich právním zástupcem. Takovou pomoc a asistenci poskytuje MZV všem zadržovaným či obviněným českým občanům v zahraničí.

Řecko je členský stát EU a jako takový je i signatářem řady mezinárodních úmluv, které se dané problematiky týkají. Česká republika nikdy nezpochybňovala, že s našimi občany bude zacházeno v souladu s pravidly běžnými v ostatních členských zemích EU a vyšetřování bude respektovat jejich práva, zejména presumpci neviny a právo na řádnou obhajobu.

Hodnotit efektivitu úsilí naší diplomacie pouze podle toho, zda došlo k zproštění obvinění či nikoliv, vychází z bohužel velmi nerealistických očekávání týkajících se možností zahraniční služby zakotvených v zákonech či mezinárodních smlouvách. Naše dosavadní zkušenosti také nasvědčují tomu, že nadměrná medializace v ČR a její ohlasy v příslušné zemi mohou být pro zadržované spíše kontraproduktivní.

.