Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Česká republika se zapojuje do úsilí mezinárodního společenství o pomoc Mali

 

V lednu 2012 tuaréžská vzpoura v severním Mali umožnila převzetí moci teroristickými skupinami v severní části Mali, což bylo příčinou útlaku obyvatel, porušování lidských práv, ničení kulturního dědictví a šíření organizovaného zločinu.

Situaci dále destabilizoval vojenský puč proti malijské vládě v březnu 2012. K dalšímu vyostření došlo v lednu 2013, kdy teroristické skupiny zahájily útok proti malijské armádě ve snaze obsadit i jižní část země. Na žádost prezidenta Mali a v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN zahájila omezenou stabilizační vojenskou operaci Francie. Tato operace je součástí úsilí mezinárodního společenství, jehož cílem je podpořit Mali a úsilí států regionu při řešení vzniklé hrozby.

Oblast Mali má zásadní geostrategický vliv na severní a západní Afriku. Mali a celý region Sahelu je možno dlouhodobě hodnotit jako nestabilní oblast. K největším bezpečnostním hrozbám plynoucím z tohoto regionu náleží terorismus, proliferace zbraní či pašování osob a drog do Evropy. Bezpečnost ČR je úzce spjatá s bezpečností širšího regionu na jih od Evropy, tedy i Sahelu. Eskalace bezpečnostních hrozeb ve spojení s radikalizací a rostoucím vlivem teroristických skupin v regionu by ve svém důsledku znamenala i ohrožení bezpečnosti České republiky. Bezpečnostní strategie ČR přímo definuje nestabilitu a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí jakožto hrozbu, mající dopad na bezpečnost ČR, přičemž jedním z nástrojů řešení krizových situací je účast v misích a operacích mezinárodních vládních organizací.

Příspěvek do úsilí mezinárodního společenství je plně v souladu s bezpečnostními a zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Tento příspěvek je v současné době zaměřen na:

  1. Zapojení České republiky do výcvikové mise Evropské unie v Mali (EUTM Mali): Vláda České republiky svými usneseními ze dne 6. a 13. února 2013 schválila působení maximálně 50 českých vojáků v rámci výcvikové mise Evropské unie (EUTM Mali). Česká republika by na počátku měla do Mali vyslat jednotku pro ochranu sil států zapojených do mise. V další etapě se pak Česká republika výrazněji zapojí do výcviku malijské armády. Vyslání českých vojáků podléhá schválení obou komor Parlamentu České republiky.
  2. Případný dar materiálu ozbrojeným silám Mali: Česká republika identifikovala možný materiál, konečné rozhodnutí zatím nebylo učiněno.
  3. Humanitární pomoc Mali: Dne 28. Ledna 2013 schválil ministr zahraničních věcí poskytnutí 3 mil. Kč na pomoc obyvatelstvu, které bylo postiženo eskalací konfliktu na severu země. Od roku 2012 bylo z prostředků ministerstva zahraničních věcí na humanitární pomoc ve prospěch civilního obyvatelstva Mali a malijských uprchlíků regionu poskytnuto celkem již 7 mil. Kč.
.