Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

x2013_03_25_schwarzenberg_janouch_mignon_smolikova
Foto: Robert Janás (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vznikla nová Cena Václava Havla za lidská práva

 

Dne 25. března 2013 byla za přítomnosti 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga podepsána v Černínském paláci dohoda mezi Parlamentním shromážděním Rady Evropy, Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 o vzniku mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva.

Vláda ČR na svém zasedání dne 20. 3. 2013 vytvoření této ceny přivítala a na návrh ministra zahraničí Karla Schwarzenberga schválila poskytnutí každoročního daru Radě Evropy jako příspěvku České republiky k finanční odměně spojené s udělením ceny.

Myšlenka na přeměnu celého konceptu Ceny Parlamentního shromáždění za lidská práva, resp. záměr vytvořit cenu novou, pojmenovanou po Václavu Havlovi, vznikla koncem loňského roku. Předcházelo jí odhalení busty Václava Havla, neúnavného obránce lidských práv a demokracie a symbolu odporu proti totalitarismu, v Radě Evropy v říjnu 2012.

Cena Václava Havla za lidská práva nahrazuje Cenu lidských práv Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Byla vytvořena v roce 2007 a udílena každý druhý rok. Poprvé byla udělena British Irish Human Rights Watch v r. 2009, následně pak v r. 2011  ruské nevládní organizaci Výbor proti mučení.

Cena Václava Havla bude udílena každoročně za mimořádný přínos jednotlivce či nevládní instituce k ochraně lidských práv a spolu s trofejí a diplomem laureát obdrží finanční odměnu 60.000 EUR. Částka bude z poloviny financována Parlamentním shromážděním a z poloviny Knihovnou Václava Havla a Nadací Václava Havla prostřednictvím rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Slavnostní předání ceny se uskuteční na zahájení podzimního Valného shromáždění PS RE. Knihovna Václava Havla posléze v Praze zorganizuje mezinárodní konferenci na počest laureáta (laureátky), na níž vyzdvihne jeho (její) přínos v oblasti prosazování lidských práv.

Parlamentní shromáždění je statutárním orgánem Rady Evropy, nejstarší evropské mezivládní lidskoprávní organizace, jejímž hlavním posláním je zajištění respektování lidských práv, ochrany demokracie a právního státu v Evropě. Tvoří ji zástupci národních parlamentů 47 zemí Evropy.

V současné době existuje v Evropě jediná srovnatelná cena,  jak významem udílejícího subjektu, tak i širokým lidskoprávním záběrem, a to Sacharovova cena. Je udělována Evropským parlamentem již 25 let a oceňuje osoby a organizace zasazující se za lidská práva.

přílohy

Cena Václava Havla za lidská práva 5 MB mp3 (zvukový záznam) 25.3.2013

.