Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Česká republika hlasovala pro přijetí Smlouvy o obchodu se zbraněmi

 

Valné shromáždění OSN přijalo dne 2. dubna 2013 rezoluci o Smlouvě o obchodu se zbraněmi (Arms Trade Treaty - ATT).

Vyjednání Smlouvy o ATT představuje předěl v oblasti kontroly exportu konvenčních zbraní. Česká republika hlasovala pro přijetí Smlouvy, stejně jako ostatní členské státy EU. Pro rezoluci hlasovalo celkem 154 členských států OSN včetně USA, proti se vyslovil Írán, Severní Korea a Sýrie.

Írán, Severní Korea a Sýrie proces vyjednávání v závěrečný den konference zablokovaly a vynutily si tím změnu přijetí textu smlouvy formou rezoluce. Zdrženlivě se k ATT postavilo Rusko a Čína, které se spolu s 21 zeměmi hlasování zdržely. Hlasování se neúčastnilo 13 zemí.

Účelem Smlouvy je stanovit společné mezinárodní standardy pro regulaci mezinárodního obchodu s konvenčními zbraněmi, předcházet nedovolenému obchodu s konvenčními zbraněmi a zabránit jejich zneužití.

Smlouva se vztahuje na všechny konvenční zbraně uvedené v Registru OSN konvenčních zbraní (tedy bojové tanky, obrněná bojová vozidla, dělostřelecké systémy velkého kalibru, bojová letadla, útočné vrtulníky, válečné lodě, rakety a odpalovací zařízení) a na ruční a lehké zbraně. Předpokládá se, že kontrolní systém a regulaci exportu střeliva a munice, který se nepodařilo do ATT prosadit, některé státy zavedou na národní úrovni.

Prosadit společná pravidla pro obchod se zbraněmi bylo v zájmu ČR. Při jednání se ČR zasazovala zejména o principy lidských práv a mezinárodního práva humanitárního jako klíčových principů smlouvy. Z hlediska obchodního pak smlouva zajišťuje, aby konkurence z třetích zemí respektovala základní pravidla při obchodování se zbraněmi. Podle názoru ČR představuje ATT krok ve prospěch evropských a českých výrobců hledajících uplatnění na světových trzích. Nový text Smlouvy totiž nutí signatářské země zvýšit transparenci v obchodu se zbraněmi.

Proces jednání začal v roce 2008. V roce 2012 se na zvláštní konferenci k ATT nepodařilo najít shodu na textu Smlouvy. Závěrečné jednání proběhlo ve dnech 18.-28. března 2013 v New Yorku. I přesto, že se podařilo vyjednat poměrně silný text Smlouvy, nebyla nalezena potřebná shoda všech členských zemí OSN. ČR proto společně s 98 členskými státy OSN předložila návrh rezoluce o ATT k rozhodnutí Valnému shromáždění OSN. Schválená rezoluce přijímá závěrečný text ATT, žádá generálního tajemníka OSN, aby otevřel Smlouvu k podpisu od 3.6.2013 a státy vyzývá, aby podepsaly a ratifikovaly v co nejkratším termínu.

Pro vstup Smlouvy v platnost je třeba ratifikace padesáti členskými státy OSN.

.