Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ministři zahraničí EU: použití chemických zbraní nesmí zůstat bez následků

Kdy: 06.09.2013 - 07.09.2013 23:45 , Kde: Vilnius, Litva

Ministr zahraničních věcí Jan Kohout se zúčastnil neformálního zasedání ministrů zahraničních věcí EU tzv. Gymnich, které se konalo 6.-7. září se ve Vilniusu. Tématem jednání byla příprava prosincové Evropské rady ke Společné obranné a bezpečnostní politice, Východní a Jižní sousedství – blízkovýchodní mírový proces a situace v Sýrii. Sobotního jednání se zúčastnil ministr zahraničních věcí USA John Kerry.

K situaci v Sýrii se partneři shodli, že v konfliktu došlo k použití chemických zbraní, což nesmí zůstat bez následků. Jedná se o zločin proti lidskosti a humanitě. Převažují indicie, že za útok jsou odpovědné vládní síly. Je nezbytné, aby inspektoři OSN co nejdříve předložili alespoň předběžnou zprávu ze šetření v Sýrii. Mezinárodní společenství musí prostřednictvím OSN vyslat jasný signál, že podobné zločiny nejsou akceptovatelné. EU bude aktivně podporovat Radu bezpečnosti OSN, aby vyvolala proces vedoucí k aktivizaci Mezinárodního tribunálu pro Sýrii. EU se shoduje, že jediné životaschopné řešení je možné pouze prostřednictvím politických jednání. John Kerry ministry také seznámil se stavem jednání v rámci blízkovýchodního mírového procesu mezi Izraelem a Palestinci a požádal EU o podporu těchto jednání.

V části věnované Východnímu partnerství většina zemí vyjádřila naději na konání úspěšného summitu EU a zemí východního partnerství ve Vilniusu v listopadu. Zároveň byly vyjádřeny obavy ze snahy některých států o prohlubování ekonomických vztahů s partnerskými zeměmi prostřednictvím celní unie, která však není kompatibilní s vyjednávanými Dohodami o volném obchodu v rámci Sousedské politiky EU. Je důležité, aby si partnerské země mohly bez nátlaku zvolit vlastní cestu. ČR trvale usiluje o zvýšení ekonomické i politické aktivity EU vůči zemím Východního partnerství, což na Gymnichu také zaznělo. Vilniuský summit by se měl stát významným mezníkem.

V části věnované Společné bezpečnostní a obranné politice se členské země EU shodly na nutnosti zefektivnění a zviditelnění této politiky. Z českého pohledu je důležité postoupit při formování tzv. Battle groups, kde úzce spolupracujeme s partnery v rámci V4. Důležité je i budování transparentního a konkurenceschopného trhu s obranným materiálem s důrazem na malé a střední podniky. Významné je posilování evropské obranné technologické a průmyslové základny.

.