Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

ministr_jan_kohout_pri_slavnostnim
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ministr Kohout: OSN má nyní šanci prokázat, že je akceschopná

 

(Archivní článek, platnost skončena 26.09.2014.)

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout se ve dnech 24. - 28. září 2013 účastní 68. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku.

Ministr Kohout zastupoval 24. září 2013  Českou republiku na zahájení všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN. Českou delegaci povede předseda vlády Jiří Rusnok, který do USA dorazí ve středu a český národní projev přednese v pátek. Příležitost vystoupit s projevem dostane během čtyř dní celkem 193 členských zemí.

V úvodních projevech dominovala globální témata boje proti chudobě, udržitelný rozvoj, klimatické otázky či postavení žen ve společnosti, dodržování lidských práv a vláda zákona. Ze zahraničně politických oblastí přední světoví lídři věnovali pozornost především poslednímu vývoji v Íránu, krvavé válce v Sýrii, neklidné situaci v Egyptě a obnoveným přímým jednáním mezi Izraelem a Palestinskou samosprávou. Zmíněny byly rovněž poslední teroristické útoky v Keni, Pákistánu a Iráku, při kterých zemřely desítky lidí.

„OSN má nyní historickou příležitost dokázat, že je akceschopnou organizací, která umí účinně prosazovat principy zakotvené v chartě OSN a přispívat tak k řešení konfliktů, například v Sýrii,“ komentoval zahájení všeobecné rozpravy ministr Kohout.

Návštěvu sídla OSN využil k slavnostnímu uložení ratifikačních listin ČR k tzv. Palermské úmluvě a dvěma jejím protokolům. ČR se tak stane smluvní stranou úmluvy proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Protokoly jsou namířeny proti nedovolené výrobě zbraní a pašování přistěhovalců. Česká republika byla jedním z posledních států v Evropě, který tuto důležitou úmluvu dosud neratifikoval.

„Jsem rád, že jsem v sídle OSN mohl konečně uložit ratifikační listiny k této úmluvě. A stejně rád jsem slíbil, že úmluvu budeme jako poslední země Evropské unie implementovat a spolupracovat,“ komentoval ministr Kohout.

Úmluva a Protokoly představují jedny z nejdůležitějších mezinárodních dokumentů zaměřených na potírání nadnárodní trestné činnosti. Komplexně upravují nejen kriminalizaci organizovaného zločinu, ale i související opatření v dalších oblastech, jako je prevence nebo mezinárodní spolupráce. Úmluva a oba Protokoly vstoupí pro Českou republiku v platnost 24. října 2013.

Každoroční všeobecná rozprava je obvykle příležitostí pro sérii bilaterálních jednání s partnery ostatních členských států OSN. Ministr Kohout tyto schůzky zahájil jednáním s izraelským ministrem pro strategické záležitosti Juvalem Steinitzem.

Účastí na doprovodné akci na ministerské úrovni k sexuálnímu násilí v konfliktech zdůraznil ministr Kohout české angažmá za větší ochranu žen v této oblasti. Jedná se o prioritní téma Velké Británie, která připravuje meziregionální politickou deklaraci, odsuzující užívání znásilnění a sexuálního násilí jako válečných nástrojů a obsahuje řadu dobrovolných závazků. Výsledkem této snahy má být mimo jiné lepší dokumentace sexuálního násilí v konfliktech, podpora přeživších obětí a posílení odpovědnosti pachatelů. Součástí by měla být i právní definice sexuálního násilí.

Česká republika britskou iniciativu podporuje a k deklaraci se připojila.

„Česká republika se tématu sexuální násilí v konfliktech věnuje dlouhodobě. Prostřednictvím nevládních organizací pomáháme ženám, které se staly oběťmi sexuálních útoků na východě Konžské demokratické republiky. Jde o poskytování první pomoci a dlouhodobé následné péče zdravotní, psychologické i právní, až po zajištění útočiště či pomoci při hledání vlastních zdrojů obživy,“  řekl ministr Kohout.  

Následně se ministr Kohout sešel se zástupci židovských organizací (Americký židovský výbor, B´nai B´rith  a Světový židovský kongres). Spolu se slovenským prezidentem Ivanem Gašparovičem si v České národní budově v New Yorku připomněli 1150. výročí příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Ministr Kohout se v dalších dnech zúčastní jednání na vysoké úrovni k jadernému odzbrojení, zvláštního zasedání k Rozvojovým cílům tisíciletí (MDGs), setkání na vysoké úrovni u příležitosti 20. výročí Vídeňské deklarace, ministerské konference na podporu Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, ministerského setkání Skupiny přátel Jemenu nebo politického dialogu ministrů států EU s USA.

Datum vydání: 25.  září  2013

.