Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Rada OSN pro lidská práva: Česká rezoluce k politické participaci přijata konsensem

 

Rada OSN pro lidská práva dnes jednomyslně schválila rezoluci zdůrazňující důležitost rovné politické participace. Novou iniciativu, kterou Česká republika předložila ve spolupráci s Botswanou, Indonésií, Nizozemskem a Peru, kosponzorovalo 75 členských států OSN. Česká republika po náročných jednáních uhájila ambiciózní znění textu.

Rezoluce k rovné politické participaci odráží zahraničněpolitické priority České republiky a navazuje na dlouhodobé národní angažmá na podporu demokratických voleb a demokratizačního procesu vůbec. Potvrzuje, že každý občan má právo volit a být volen ve všeobecných a rovných volbách, bez diskriminace, a to ať už zákonné či faktické. Vyzývá státy, aby odstranily překážky bránící všem skupinám společnosti, včetně např. žen či menšin, podílet se na rozhodování o věcech veřejných. Závěrem ukládá Vysoké komisařce OSN pro lidská práva vypracovat k této problematice studii a navrhnout opatření k odstranění překážek rovné účasti občanů na správě věcí veřejných. Rezoluce je předkládána vůbec poprvé a navazuje na projev, který ČR za široké podpory dalších států, přednesla na předešlém zasedání Rady OSN pro lidská práva.

.