Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska

 

(Archivní článek, platnost skončena 04.10.2014.)

Ministři zahraničních věcí České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska zdůrazňují důležitost rozvíjení pevných vazeb mezi EU a zeměmi Východního partnerství, které jsou podstatné pro stabilitu a prosperitu na evropském kontinentu. Ministři oceňují odhodlanost zemí Východního partnerství - Gruzie, Moldavské republiky a Ukrajiny, které navzdory určitým vnitřním potížím postupují v procesu uskutečňování politických, sociálních a hospodářských reforem. Tempo reforem určuje intenzitu spolupráce, takže ti partneři, kteří jsou s reformami nejdále, těží více ze svého vztahu s EU podle zásady „více za více“. Ministři ocenili, že si tyto země vybraly Evropu, ke které směřují své ambice.

V4 Hungarian Presidency

 

Země Visegrádské skupiny ocenily výrazný pokrok Ukrajiny při uskutečňování reforem, kterého země dosáhla od zasedání Rady pro zahraniční věci v prosinci 2012, jakož i její pokrok při přebírání evropských standardů a při přibližování k EU. Ministři uvítali skutečnost, že integrace do Evropy je společným přáním ukrajinských vedoucích představitelů, opozice a občanské společnosti. Visegrádské země sdílejí názor, že Ukrajina při provádění Asociační dohody, včetně Dohody o hluboké a komplexní zóně volného obchodu (AA/DCFTA), učiní nejen podstatný krok k naplnění svých evropských tužeb, ale zároveň přispěje k posílení trvale udržitelné demokracie a další modernizaci hospodářství.

Země Visegrádské skupiny jsou zastánci rychlého přechodu Ukrajiny do druhé fáze Akčního plánu liberalizace vízové politiky mezi EU a Ukrajinou s cílem zrušit vízovou povinnost ihned poté, co Ukrajina splní příslušná kritéria.

Země Visegrádské skupiny si přeji spolupracovat s Ukrajinou k plnému využití potenciálu Východního partnerství a k vytvoření politických podmínek nutných k podpisu dohody AA/DCFTA a k jejímu následnému co možná nejširšímu uplatňování. Vítají schválení Asociační dohody ukrajinskou vládou. Zároveň ministři v tomto konečném stádiu přípravy summitu ve Vilniusu očekávají, že se ukrajinská vláda bude intenzívněji věnovat zbývajícím otevřeným záležitostem, především přijetí zákonů o reformě státního zastupitelství a volebních zákonů a řešení otázky selektivní spravedlnosti.

Vzhledem k výše uvedenému jsou visegrádské země přesvědčeny, že EU a Ukrajina využijí této historické příležitosti. Jednomyslně podporují podpis dohody AA/DCFTA ve Vilniusu a její následné co možná nejširší uplatňování, které poslouží ve stejné míře zájmům Ukrajiny a členských států EU. Ministři jsou přesvědčeni, že provádění dohody  AA/DCFTA  není v rozporu se zájmy třetích zemí, ani není proti nim zaměřeno.

Zdroj: MZV Maďarska

přílohy

Prohlášení ministrů zahraničních věcí V4 76 kB pdf (Acrobat dokument) 3.10.2013

.