Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

ministr_jan_kohout_na_zahajeni
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ministr Kohout: Podílejme se na dynamickém rozvoji Šrí Lanky

 

Ministr zahraničních věcí Jan Kohout zahájil 6. listopadu 2013 pracovní cestu po zemích jižní Asie. Na programu má sérii jednání s nejvyššími představiteli Šrí Lanky, kterou Česká republika považuje za jednoho z nejdůležitějších obchodních partnerů se značným potenciálem pro české investice a obchod.

Ministr Kohout během jednání v Kolombu oznámil, že šrílanští občané nebudou muset od 15. listopadu pro schengenská víza do České republiky až na konzulát do indického Dillí. O víza budou moci požádat na francouzském zastupitelském úřadě v Kolombu. V rámci cesty vedené ministrem Kohoutem se pak ředitel pražské zoologické zahrady dohodl o daru dalších dvou slonic v roce 2015. Již v roce 2012 Šrí Lanka věnovala Praze rovněž dva slony.

„Pouhé čtyři a půl roku uplynuly od ukončení násilného konfliktu na Šrí Lance a je úžasné sledovat, jak rychle tato země pokročila v rekonstrukci a obnově ekonomiky. Váš ekonomický růst je úctyhodný zejména pak ve srovnání se stavem ekonomiky v Evropě," řekl ministr Kohout, kterého na cestě doprovází početná podnikatelská delegace. „České firmy mají zájem podílet se na obnově Šrí Lanky. Tato návštěva je výrazem toho, že jsme připraveni tvrdě pracovat na konkrétních projektech," dodal.

Pracovní den na Šrí Lance ministr Kohout odstartoval jednáním s ministrem zahraničí G.L.Peirisem, který ho na pracovní návštěvu své země pozval během setkání, které se konalo na okraj 68. Valného shromáždění OSN v New Yorku letos v září. Návštěva českého ministra se koná v návaznosti na pravidelné zasedání ministrů zahraničních věcí Evropy a Asie ASEM v Dillí a těsně před setkáním šéfů států členských zemí Commonwealthu v Kolombu.

Později společně s ministrem průmyslu a obchodu Abdulem R. Bathiudeenem zahájil šéf české diplomacie podnikatelské fórum. Hovořil s ministrem pro životní prostředí Sushilem Premajayanthou. Odpoledne byl šéf české diplomacie přijat šrílanským premiérem Dissanayakem Mudiyanselagem Jayaratnem a následně jednal s ministrem cukrovarnického průmyslu Lakshmanem Pinto Jayatilaka Senewiratnem o rekonstrukci cukrovarů, které stavěli v 70. a 80. letech čeští a slovenští inženýři.

Stávající vzájemný obchod obou zemí dosahuje jen 58 milionů dolarů, ale má vzestupnou tendenci. „Je toho mnoho, co můžeme udělat, abychom podpořili vzájemný obchod. Ten stojí především na vývozu kaučuku a textilu. Čeští podnikatelé mohou nabídnout mnohem více zejména v oblasti investic do infrastruktury, energetiky, vodohospodářství, ochrany životního prostředí či potravinářství," řekl ministr během projevu na podnikatelském fóru organizovaném Národní obchodní komorou.

Čeští podnikatelé se o rostoucí šrílanský trh sami zajímají a hlásí se do celé řady veřejných zakázek. Šrílanská ekonomika je od ukončení vojenského konfliktu v roce 2009 na vzestupu. Ekonomický růst dosáhl v roce 2012 osmi procent. Perspektivními oblastmi pro české podnikatele jsou ta průmyslová odvětví, která tvoří páteř výroby a vývozu. Mezi konkrétními projekty patří vedle rekonstrukce například výstavba mostů či rafinérie. Značný potenciál je i v oblasti zpracování potravin včetně vybudování malých pivovarů například pro restaurace.

Na vzestupu je rovněž turistický ruch na ostrov, který nabízí krásné pláže a památky. Roste i počet českých turistů, kterých na Šrí Lanku loni přijelo více než šest tisíc. Na jihu Šrí Lanky funguje několik českých hotelů. Podle ministra čeští občané oceňují dar ze strany šrílanské vlády v podobě dvou slonů pro pražskou zoologickou zahradu v roce 2012. Ministr Kohout rovněž přislíbil pokračovat v poskytování stipendií pro šrílanské studenty na českých školách a zároveň i zvýšit jejich počet.

Navzdory relativně nízké obchodní výměně Šrí Lanka nezůstávala mimo pozornost České republiky, která se snažila přijít na pomoc ostrovnímu státu v dobách nouze: po ničivém úderu tsunami či v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na severu země. Česká vláda v minulých letech finančně podpořila několik nevládních organizací včetně Člověka v tísni, Adry či České charity, které v severní části ostrova po válce realizovaly několik rozvojových projektů. V letech 2005-2012 pak český stát poskytl zemi humanitární pomoc v celkové hodnotě 20 milionů korun. Šlo o pomoc po ničivém tsunami, která byla doplněna o projekty obnovy v hodnotě přes 59 milionů korun poskytnutým ministerstvem obchodu a průmyslu. V pozdějších letech pak o pomoc vysídlenému obyvatelstvu v souvislosti s konflikty na severu a východě země.

Ministr Kohout pokračuje ve své misi po jižní Asii návštěvou Indie a Bhútánu. Cestu zakončí vystoupením na ministerském zasedání ASEM.

.