Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Německá média

 

Německá mediální scéna je pestrá a v pomyslném světovém mediálním žebříčku svobody slova a plurality dostupných informací jí patří jedna z prvních příček. Vstup internetu do celosvětového mediálního pole získává čím dál tím větší vliv i na německá média: tradiční celoplošný tisk je nucen štěpit svou pozornost na tištěnou i elektronickou podobu, možnosti internetového uplatnění se promítají také do nabídky klasických vysílacích sdělovacích prostředků. Scénu doplňují původní internetová média a sociální sítě, neodvolávající se na média „mateřská“, ale zakládající nové platformy.

Na současném německém novinovém trhu existuje kolem 340 regionálních a 10 celostátních deníků, z nichž můžeme vyčlenit např. tzv. „seriózní“ noviny („Qualitätszeitung“, např. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung nebo Die Zeit) a noviny bulvárního charakteru, z nichž vyčnívá deník Bild s denním nákladem téměř 2,7 milionu kusů. V Německu vychází na 1500 druhů časopisů, mezi nimiž nejprestižnější postavení zaujímá politicko-společenský Der Spiegel, následován o něco bulvárněji laděným časopisem Stern. Ekonomicky úspěšnými vydavatelstvími tištěných časopisů (avšak nejen jich) jsou Heinrich-Bauer-Verlag, Axel-Springer-Verlag, Burda či Bertelsmann. Podíváme-li se na nejnavštěvovanější internetová média, narazíme na Spiegel.de, bild.de nebo FAZ.NET; sociální sítě nám přidají kromě Facebooku, MySpace či Twitteru také platformy StudiVZ či SchülerVZ.

Klasické vysílací sdělovací prostředky (televize a rozhlas) fungují v Německu od roku 1984 v duálním systému veřejnoprávních a soukromých stanic, přičemž paleta jejich nabídky je jednou z nejširších na světě. Veřejnoprávní sdělovací prostředky jsou v Německu tři: ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlicher Rundunkanstalten in Deutschland), ZDF (das Zweite Deutsche Fernsehen) a Deutschlandradio. Pod hlavičkou ARD, založené roku 1950, vysílá devět zemských či regionálních televizních a rozhlasových stanic (např. Bayerischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk), které se podílí na vzniku společných celoněmeckých programů Das Erste, EinsPlus, Einsfestival a tagesschau24. Desátým členem ARD je Deutsche Welle, stanice zaměřená dle zákona na zahraniční propagaci Německa jako evropského kulturního národa založeného na demokratických principech, a to ve třiceti jazycích světa. ARD také provozuje ve spolupráci s ZDF, se Švýcarskou televizí či francouzskou stanicí ARTE společné televizní kanály jako jsou 3sat, KiKA, Phoenix nebo ARTE. Financování zmíněných veřejnoprávních sdělovacích prostředků je založeno na systému výběru poplatků od uživatelů – v současnosti 17,98 EUR při vlastnictví televize (nezávisle na tom, jaké kanály uživatel sleduje).

Mezi soukromé televizní kanály s největší celostátní sledovaností patří např. VOX, RTL, RTL II či SAT1, ProSieben, mezi soukromými rádii se těší největší popularitě rozhlasy jednotlivých spolkových zemí, např. Antenne Bayern. Dohled nad německými soukromými vysílacími stanicemi vykonávají zemské kontrolní úřady „Landesmedienanstalt“, a to jednotlivě, nezávisle na sobě v téměř každé spolkové zemi.

Tiskové agentury

Deníky

Týdeníky

Televize

Rozhlas

Specializovaná tištěná média

Průmysl a podnikání

 • již zmíněné deníky Financial Times Deutschland, Handelsblatt, časopisy Der Spiegel, Focus
 • Focus- Money (http://www.focus.de/finanzen/) - týdeník nakl. Hubert Burda, odbornější hospodářské zaměření než Focus, náklad cca 135 000
 • Wirtschaftswoche (http://www.wiwo.de/) - týdeník nakl. skupiny Handelsblatt GmbH - náklad cca 173 000
 • impulse (http://www.impulse.de/) - podnikatelský magazín, měsíčník skupiny Gruner+Jahr (mj. Stern) - náklad cca 85 000
 • Capital (http://www.capital.de/) - měsíčník skupiny Gruner+Jahr (mj. Stern) - náklad cca 162 000
 • Manager Magazin (http://www.manager-magazin.de/) - měsíčník skupiny Spiegel, náklad cca 106 000
 • Börsen-Zeitung (http://www.boersen-zeitung.de/index.php) - deník WM Gruppe zaměřený na burzovní zpravodajství a investiční fondy

V SRN vychází nepřeberné množství odborných publikací, které jsou vydávány ministerstvy, obchodními komorami, oborovými komorami, zájmovými spolky, bankami či privátními iniciativami. Namátkou uvádíme:

 • Current Issues DB Research (Deutsche Bank) – týdenní ekonomické zpravodajství něm. banky
 • Commerzbank Nachrichten – týdenní ekonomické zpravodajství Commerzbank
 • Reiffeisen Magazín – měsíčník něm. spořitelny Reiffeisen
 • Verbraucher Konkret – měsíčník Iniciativy spotřebitelů zaměřeny na ochranu spotřebitele
 • Agri Future – čtvrtletník nakl. Max-Eyth-Verlag se zaměřením na evropské zemědělství a zemědělskou politiku
 • Materialfluss – odborný měsíčník o logistice nakl. Moderne Industrie
 • Meditec – odborný měsíčník o zdravotnické technice nakl. Moderne Industrie
 • Automobil Produktion - odborný měsíčník pro automobilový a jeho subdodavatelský průmsly nakl. Moderne Industrie
 • Positionen – měsíčník svazu německých pojistitelů k politice, hospodářství a společnosti
 • IZA Kompakt – měsíčník Institutu pro budoucnost práce o pracovní problematice a sociální politice
 • VBKI Spiegel – čtvrtletník Berlínského svazu obchodníků a průmyslníků
 • Niederbayrische Wirtschaft – měsíčník HK Dolního Bavorska (obdobné publikace vydávají i ostatní HK)
 • Lebendige Stadt Journal – měsíčník nadace Žijící město pro rozvoj městských aglomerací, jejich kulturu a život v nich
 • Wirtschaft & Markt - měsíčník Zájmového svazu východoněmeckých podnikatelských svazů
 • InnovationsManager – měsíčník nakl. FAZ pro manažery
 • Magazin Gesundheit – měsíčník nadace Robert Bosch Stiftung pro zdraví, zdravý životní styl a zdravotnictví
 • Unternehmensbericht – čtvrtletník + ročenka GIZ (Společnost pro mezinárodní spolupráci – obdoba ČRA)

Prodej zbraní a střeliva

 • das Deutsche Waffen-Journal  (http://www.dwj.de/) - měsíčník zaměřený na čtenáře z řad lovců, sportovních střelců, techniku zbraní apod. - náklad cca 20 000
 • Visier (http://www.visier.de/) - měsíčník zaměřený na čtenáře z řad lovců, sportovních střelců, techniku zbraní apod. - náklad cca 40 000
 • Caliber (http://www.caliber.de/) - sesterský časopis Visieru zaměřený na výzbroj, zbraně, techniku – náklad cca 10 000

Dále existuje řada specializovaných periodik pro odborné čtenáře zejména v oblasti vyzbrojování, která jsou vydávána buď přímo státními institucemi nebo soukromými subjekty, např.:

 • Handbuch der Bundeswehr – ročenka nakladatelství Mönch Verlags-GmbH
 • Bundeswehr aktuell – týdeník Spolkového ministerstva obrany
 • Marine und Marineindustrie – nakladatelství CPM Presse
 • Homeland and Security (National Sicherheit und Bevölkerungsschutz – měsíčník se zaměřením na bezpečnost, civilní obranu, ochranu před katastrofami apod.
 • Strategie und Technik – měsíčník Report Verlag se zaměřením na armádní a bezpečnostní strategii a techniku
 • Wehrtechnischer Report – měsíčních nakl. Mittler Report (Tamm Media) se zaměřením na vojenskou techniku
 • Wehrtechnik – měsíčník Mönch Verlags-GmbH se zaměřením na vojenskou techniku
 • IAP-Dienst – měsíčník stejnojm. nakladatelství pro bezpečnostní politiku
 • Internationales Magazin für Sicherheit – měsíčník nakladatelství IMS pro bezpečnostní politiku, bezpečnostní síly a techniku
 • Die Bundeswehr – měsíčník společnosti Německý svaz Bundeswehru, změření na činnost německé armády
 • Wehrmedizin und Wehrpharmazie – čtvrtletník nakl. Beta Verlag se specializací na vojenskou medicínu a farmacii
 • Wehrmedizinische Monatschrift – měsíčník Spolkového ministerstva obrany pro vojenskou medicínu
 • Ÿ-Punkt – měsíčník pro armádu vydává soukromé nakl. Societät-Verlag

Mezinárodní politika

 • Internationale Politik (internationalepolitik.de) – dvouměsíčník vydávaný DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik)
 • International (www.international.or.at) – čtvrtletník s odborným zaměřením na mezinárodní politiku
 • KAS Auslandsinformationen – dvouměsíčník nadace Kondrad Adenauer Stiftung
 • Integration – čtvrtletník instituce Institut für Europäische Politik
 • Zeitschrift für internationale Beziehungen – časopis nakladatelství Nomos, sekce Internationale Politik der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft
 • Blätter für deutsche und internationale Politik (www.blaetter.de)
.