Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

VH
Foto: Dušan Šimánek
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Projev ministra Karla Schwarzenberga na zádušní mši

 

(Archivní článek, platnost skončena 24.12.2012.)

Vážená milá Dášo,
milí Havlovi,
Vážený pane prezidente
Vaše Eminence,
Otče arcibiskupe,
Vaše Excelence,
všichni, kteří se sem přišli rozloučit s Václavem Havlem.

Promiňte, když teď nebudu mluvit o činech a zásluhách Václava Havla. To činili v posledních dnech, počínaje prezidentem republiky, povolanější, než jsem já. Přesto bych chtěl ještě zde připomenout jeho nesčetné přátele.

Tento prastarý chrám je plný tisíce lidí, přesto mi tu mnozí chybí. Nejen ti, kteří již předešli Václava Havla, nýbrž také ti, o kterých žádný protokol neví. Ti občané, kteří ho podpořili, jak v dobách minulého režimu, tak ti, kteří ho podpořili v jeho snažení v následných letech svobody. Studenti, kteří byli páteří Občanského fóra, sloužili přes noc, aniž by očekávali dík, vrátili se ke svému studiu. Občané v Brně, Plzni, Ostravě či Českých Budějovicích, kteří mu důvěřovali a vybudovali demokracii v naší zemi.

Chybí mi také, neb on byl náš československý prezident, přátelé z Košic, Bratislavy, Dunajské Stredy, Žiliny, ti, kteří se k němu hlásili v době, kdy byl pomlouván, kdy nebyl prezidentem, ale byl nadále mužem, který nás aspoň přiměl o našich slabostech a o neřádu v naší zemi přemýšlet. Za ta slova a písma, jimiž nás čas od času donutil k přemýšlení, děkujeme. Dnes, snad už pozdě, ale přece.

Ti, kteří pracovali pro Václava Havla, ho mezi sebou nazývali náčelníkem, a bylo to samozřejmé, že takto o něm též mluvili rockeři v Trutnově. Náčelníkem byl z podstaty a nepotřeboval na to být prezidentem či vykonávat nějakou jinou funkci. Stačilo, aby byl přítomen.

Václav Havel jest nyní na pravdě Boží. Co tento výraz znamená? V staré češtině pod výrazem pravda se nechápalo jenom výpověď o skutečném stavu věcí, nýbrž pravda byla spravedlnost a právo s velkým „P“. V tom smyslu také bylo husitské heslo „Pravda Boží vítězí“.

Václav Havel ovšem věděl, že slovo pravda má i značně zúžený smysl. Věděl také, že když chápeme pravdu sebestředně, pouze jako svou pravdu, tak je to příčina sváru, ba nesnášenlivosti. Proto jeho heslo bylo - Pravda a láska, neboť pouze láska nás přiměje naslouchat pravdě toho druhého, pravdě jiných. To je ta láska, která nás též vede k pokoře, čímž Václav Havel předčil nás všechny. To je hluboký smysl hesla  - Pravda a láska, kterému se lidé mnohdy vysmívali a velmi mu ho vyčítali. Přesto je to podstata lidského boje. My všichni víme, že tento boj bude trvat po celou existenci lidstva. My víme, že ten boj o lásku a pravdu nesmíme nikdy vzdát. Já vím, že my, kteří jsme měli tu čest a radost s Václavem Havlem spolupracovat, na Hradě či jinde, a všichni ti přátelé, kteří dneska nemají možnost zde být, neustanou v tomto boji.

Pane prezidente Havle, za pravdu a lásku budeme nadále bojovat. Neustaneme. Můžete se na nás spolehnout.

.