Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kauza víza pro běloruského prezidenta Lukašenka

 

Přepis tiskové konference ministra zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody na téma rozhodnutí MZV v kauze víze pro běloruského prezidenta Lukašenka dne 15.11.2002.

Ministr zahraničí ČR C. Svoboda:
Dámy a pánové, omlouvám se za zpoždění způsobené tím, že jsme o našem rozhodnutí informovali naše partnery jak v Severoatlantické alianci, tak i další státy. Naše rozhodnutí je takové, jaké se dalo očekávat. To znamená, že pokyn našemu chargé d'affaires v Minsku je nedat vízum prezidentu Lukašenkovi. Toto rozhodnutí bylo velmi pečlivě zváženo a je pro to několik důvodů.
Důvod číslo 1. My jsme přesvědčení, že v Bělorusku nedochází k ochraně a respektování základních lidských prav a svobod, což je jedna ze základních hodnot, na kterých je euroatlantické společenství založeno. Toto je princip, který je potřeba naprosto jednoznačně a pevně zachovávat. Není možné demonstrovat nějakou formu odporu pouze tím, že odejdeme z jednacího sálu, když ten či onen politik mluví. Tzn. že naše rozhodnutí je v tomto ohledu velmi vážné a jednoznačné.
Druhý důvod je ten, že sám prezident Lukašenko ve své žádosti přijet na území ČR vyslovil požadavek na speciální zacházení a ochranu, což by bylo nad rámec našich možností.
Třetím důvodem je skutečnost, že tato návštěva by byla podle našeho názoru jednoznačně využita prezidentem Lukašenkem k legitimizaci jeho postavení v Bělorusku. Naše rozhodnutí není rozhodnutím proti Bělorusku, ani proti občanům žijícím v Bělorusku. Naše rozhodnutím není ani proti účasti delegace Běloruska na summitu v Praze. Naše rozhodnutí se týká v tomto případě pouze osoby prezidenta Alexandra Lukašenka. Je to rozhodnutí naše, které je samozřejmě v plné harmonii s předsedou naší vlády a bylo učiněno samozřejmě i v konzultaci s ostatními členy vlády.
Oceňujeme úsilí, které učinila Severoatlantická aliance ve snaze přesvědčit Alexandra Lukašenka, aby sám zvážil svoji účast v Praze. Z tohoto důvodu se toto rozhodnutí činí až v tento čas, protože jsme vzájemnými konzultacemi chtěli využít veškerých možných prostředků k přesvědčení Alexandra Lukašenka, aby zvážil své rozhodnutí přijet do Prahy. Tento čas podle našeho názoru vypršel. Proto jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli. Respektive, potvrdili jsme naše původní rozhodnutí.

Dotaz redakce Právo:
Jaké očekáváte bezprostřední reakce Minsku a jaké budou podle Vašeho názoru reakce a důsledky v ekonomické oblasti?

Ministr zahraničí ČR C. Svoboda:
Podle toho co čteme v novinách, tak prezident Lukašenko hrozí různými "odvetnými" akcemi, které podle mne neodpovídají stylu a způsobu reakce demokratických politiků. My nevíme, jaké ty reakce budou. Nějaké určitě budou. Určitá cena se bude muset platit, ale všichni ti, pro které má otázka lidských prav a lidských svobod nějakou hodnotu, musí být připraveni nějakou komplikaci nést. Neočekávám žádnou komplikaci, která by výrazně poškodila českou ekonomiku a už vůbec ne takovou, která by poškodila dobré jméno České republiky v zahraničí. Myslím si, že jméno České republiky jakožto demokratického státu nebude žádným způsobem ohroženo u žádného z partnerů na této planetě.

Dotaz Tiskové agentury Novosti:
Otázka první. Je pravda, že jste teď před chvílí mluvil s velvyslancem Běloruska? Druhá otázka. Když jste se rozhodovali, cítili jste nějaký tlak z Washingtonu a Bruselu?

Ministr zahraničí ČR C. Svoboda:
S velvyslancem Běloruska jedná vrchní ředitel našeho ministerstva pan Galuška. Osobně jsme se tedy nesetkali a v otázce neudělení víza prezidentovi Lukašenkovi na nás netlačil vůbec nikdo.

Dotaz TV Markíza:
Môžeme počítať aj s tým, že by Lukašenko povedzme sabotoval to rozhodnutie, zobral lietadlo a prišiel do Prahy?

Ministr zahraničí ČR C. Svoboda:
Já předpokládám, že prezident Lukašenko ví, jak je v této věci rozhodnuto.

Dotaz MF Dnes:
Kdy budou vydána víza běloruské delegaci? Jakou roli hrálo ve vašem rozhodování informace o tom, že od příštího týdne země EU nebudou smět dávat vízum panu Lukašenkovi?

Ministr zahraničí ČR C. Svoboda:
K druhé otázce: jak víte, my jsme se v této věci rozhodli již před dvěma týdny. Chtěli jsme jenom využít příležitosti a dát šanci diplomatům Severoatlantické aliance, aby vyvinuli úsilí v komunikaci s prezidentem Lukašenkem. Generální tajemník Severoatlantické aliance poslal dopis prezidentovi Lukašenkovi a ukazuje se, že to nevedlo k žádanému výsledku, takže jsme pouze realizovali naše rozhodnutí. Z toho také vyplývá, že to nebylo motivováno žádným očekávaným nebo neočekávaným rozhodnutím jakéhokoliv orgánu včetně Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy EU.
Konečně na otázku kdy a jak se udělují víza ostatním členům delegace. To se děje teď. Tato instrukce je sdělována našemu chargé d'affaires v Minsku panu Fojtíkovi, aby takto postupoval.

Otázka ČT:
Co se týče EU: myslíte si, že to je výraz solidarity ze strany EU, že se právě v této chvíli rozhodla o případném neudělování víz představitelům Běloruska?

Ministr zahraničí ČR C. Svoboda:
Já zde nesledují žádnou přímou vazbu s tímto rozhodnutím, protože to bylo učiněno po vážné konzultaci našich orgánů na území ČR. To rozhodnutí je naše. Samozřejmě, že jakákoliv podpora v této věci je vítána, protože je důkazem toho, že některé hodnoty stojí za to, aby byly chráněny a respektovány. Mluvit se o tom dá velmi dlouho, ale očekávání společnosti tkví v tom, že se stane nějaký akt. Chtěl bych připomenout, že i před rokem 1989 bylo vítáno, když nějaký demokratický státník v zahraničí se nějakým způsobem rozhodnul nebo se jasně zachoval k situaci, která tehdy byla v Československu. Myslím si, že jsme to dlužni všem demokratům, kteří žijí mimo území ČR.

Otázka redakce Týden:
Jaká by byla naše reakce v případe, kdyby třeba Lukašenko nařídil nějakým způsobem pronásledovat nebo zatýkat české občany v Bělorusku?

Ministr zahraničí ČR C. Svoboda:
Myslím, že tato otázka je hodně spekulativní. Podle mého názoru by to byl naprosto jasný důkaz toho, že jsme se rozhodli správně.. Protože kdyby tou odvetou bylo zneužití orgánů činných v trestním řízení, ať už je to policie, prokuratura nebo justice, pronásledováni nevinných občanů by skutečně potvrzovalo správnost našeho rozhodnutí. Já věřím, že nic takového se nestane. Pokud budou nějaké komplikace, tak budou možná ve vazbě ekonomických vztahů, možná že jako odvetu pan Lukašenko povolá velvyslance z Prahy zpět do Minsku, možná že dojde ještě k nějakým krokům v řadách diplomatů. To se všechno může stát, ale neočekávám takovou reakci. Kdyby tato byla, tak opakuji, bylo by to dalším potvrzením toho, že něco není v pořádku.

Otázka TV Prima:
Vy jste říkal, že jste se zdržel kvůli diskusím s vašimi partnery. Kteří partneři to byli? Zajímaly by mě zejména členské státy NATO a jaká byla jejich reakce.

Ministr zahraničí ČR C. Svoboda:
Ano, mluvil jsem s představiteli NATO a oni toto naše rozhodnutí přijali, respektive vzali na vědomí.

.