Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Přepis tiskové konference k situaci na MZV dne 25.7.2002

 

Přepis tiskové konference k situaci na MZV dne 25.7.2002

Ministr zahraničí Cyril Svoboda: Dámy a pánové, teď k tématu, které poutá pozornost celé veřejnosti. Chci velmi jasně zdůraznit postoj našeho ministerstva, které jasně odděluje to, co náleží orgánům činným v trestním řízení a nemotivuje MZV k žádným krokům. Jde nám o to, aby ministerstvo fungovalo tak, jak má. Neboli kde bude dobře aplikován zákon o státní službě a bude existovat příslušná způsobilost plnit nejvyšší kritéria. Ministerstvo, které jednou bude součástí úřadu Evropské unie. Z tohoto důvodu nám jde o to, aby MZV bylo schopno tyto standardy splnit.
Došlo tady k několika personálním opatřením, která už jsou veřejně známá. Byla odvolána paní doktorka Opolecká z funkce náměstkyně ministra zahraničních věcí, dále byl odvolán pan inženýr Jaroš z funkce generálního sekretáře a pan Šatánek z funkce ředitele finančního odboru. Toto jsou opatření, která se stala. Zároveň byl rozdělen odbor finanční a investiční, neboť spojení těchto dvou odborů bylo v rozporu se zákonem o finanční kontrole. Není možné, aby tyto dvě aktivity byly v jednom útvaru pod jedním vedením, neboť by zde měla fungovat vzájemná kontrola. Poté, co vláda získá důvěru, dojde ještě k reorganizaci na našem ministerstvu. Bude navýšen počet náměstků a bude zapotřebí zreorganizovat chod ministerstva tak, aby náležitě plnil své funkce. Tím chci zdůraznit, že je pro nás důležité, aby se dodržovaly předpisy a zákony v aktivitách našeho ministerstva.
Pokud jde o to, co se děje v souvislosti s některými osobami, které byly zaměstnanci našeho ministerstva, tak samozřejmě poskytujeme podporu a součinnost orgánům činným v trestním řízení.
Je pro mě potěšením, že vám mohu představit pana doktora Zavázala, který je pověřen vedením úseku po p. Ing. Jarošovi. Budete-li mít otázky z hlediska technického, tak vám je rád zodpoví. Definitivní ustavování do funkcí může nastat na našem ministerstvu teprve poté, až bude vládě vyslovená důvěra. Do té doby se tady žádná jiná zásadní opatření dít nebudou.

Dotaz (J.Horák, Právo): Včera jsme byli upozorňováni, že první dvě personální změny s kauzou Srba nesouvisí. Nyní jsem vyrozuměl, že přece jenom ano. Můžete to objasnit?

Ministr zahraničí Cyril Svoboda: Důvodem odvolání je v tom, jak odvolaní lidé působili ve svých funkcích na Ministerstvu zahraničních věcí. Důvod odvolání paní Opolecké a pana Jaroše byl ten, do jaké míry splňovali moje představy o tom, jak má fungovat a pracovat vysoký státní úředník na ministerstvu. A to je rozhodující. Já soudím pouze činnost zaměstnanců našeho ministerstva a nikoliv to, co se děje dál. To je věcí orgánů činných v trestním řízení a my nejsme tímto orgánem.

Dotaz: Bez ohledu na to, jak pracují orgány činné v trestním řízení, vy také můžete své vlastní smlouvy prověřovat, kontrolovat, měnit, rušit. Chtěl bych se zeptat, jestli tedy něco takového děláte.

Ministr zahraničí Cyril Svoboda: Smlouvu mohou měnit nebo rušit pouze oba dva signatáři smlouvy. Ministerstvo nemůže tyto smlouvy měnit nebo rušit jednostranně. Může se domáhat jejich zrušení, pokud jsou v rozporu se zákonem. Může se domáhat jejich zrušení jinou autoritou, a to je rozhodnutím soudu. Samozřejmě chceme, aby byl ve věcech na Ministerstvu zahraničních věcí pořádek. Tzn. že budeme prověřovat průběh některých výběrových. A to se stane bez ohledu na to, zda probíhá nějaké trestné řízení. Znovu opakuji, že důsledně oddělujeme tyto dva pohledy na věc, to znamená chod Ministerstva jakožto ústředního orgánu státní správy na straně jedné, a na straně druhé to, co vyšetřují orgány činné v trestním řízení.

Dotaz: Kterých výběrových řízení se to týká?

Pověřený ředitel sekce provozní RNDr. V.Zavázal: Záleží na tom, z jaké strany se na to podíváme. Týká se to všech a žádných. My se prostě díváme na ty případy neboli stavby, které buď probíhají nebo mají teprve začít. Zkoumáme na nich procesní stránku, jak to bylo uzavřeno a zda to bylo uzavřeno v pořádku. Naším budoucím cílem je vyvarovat se nějakých chyb. Byli bychom rádi, aby měla média v budoucnosti možnost psát o Ministerstvu zahraničních věcí jako o orgánu, který úspěšně provádí českou zahraniční politiku, a ne který má pochybná výběrová řízení.

Dotaz (J. Grohová, MF Dnes): Chtěla bych se zeptat na paní Opoleckou. Bude mít její odvolání souvislost s její funkcí v týmu Jana Kavana? Bude dále zaměstnankyní MZV?

Ministr zahraničí Cyril Svoboda: Pokud jde o paní doktorku Opoleckou, tak je stále v pracovním poměru na Ministerstvu zahraničních věcí. O jejím dalším působení bude rozhodnuto. A pokud jde o pana Kavana, tak ten nebyl a dosud není zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí. Je to věc k řešení.

Dotaz (LN): Chtěl bych se zeptat na rekonstrukci budovy ambasády v Záhřebu. Bylo na ni vypsáno výběrové řízení?

Pověřený ředitel sekce provozní RNDr. V.Zavázal: Bylo na ni vypsáno výběrové řízení, použilo se ustanovení o vyzvání předem určených několika firem. To výběrové řízení bylo uzavřeno, byla vybrána vítězná firma a s touto vítěznou firmou byla velice nedávno podepsána smlouva o provedení práce.

Dotaz: Kolik se toho výběrového řízení zúčastnilo firem?

Pověřený ředitel sekce provozní RNDr. V.Zavázal: Pět.

Dotaz (HN): Výběrová řízení, která nyní prověřujete, se uskutečnila v době, kdy na ministerstvu působil pan Srba?

Pověřený ředitel sekce provozní RNDr. V.Zavázal: To zatím ne, protože to jsou relativně staré věci. Tyto stavby, pokud byly v té době zahájeny, tak jsou dneska prakticky u konce, čili tam už můžeme pouze něco případně konstatovat. Teď se zabýváme tím aktuálním, co můžeme v tuto chvíli ovlivnit, a kde můžeme ještě do procesu zasáhnout.

Ministr zahraničí C.Svoboda: Já se nechci mýlit, ale podle mého názoru to výběrové řízení proběhlo už za pana Jaroše a nikoliv za pana Srby.

Dotaz (LN): Jaký byl původní rozpočet na tuto rekonstrukci a proč se to nakonec vyšplhalo na 100 milionů korun?

Ministr zahraničí C.Svoboda: To je informace, kterou bychom vám teď neradi sdělovali.

Dotaz (LN): Je pravda, že to původně mělo být 40 - 45 milionů?

Ministr zahraničí C.Svoboda: Když jsem před chvílí řekl, že vám to nebudeme sdělovat, tak se pokusím nenechat se nachytat další otázkou.

Dotaz (J. Grohová, MF Dnes): Do jaké míry je podmíněno to, aby Jan Kavan vykonával funkci předsedy VS OSN, aby byl zaměstnancem MZV?

Ministr zahraničí C.Svoboda: Nemá to žádný význam, protože Jan Kavan byl zvolen předsedou VS OSN a na tom nic nemění, ani kdyby byl zaměstnán jako přednosta okresního úřadu v Pelhřimově. Pokud jde o jeho pracovní poměr, tak Jan Kavan nebyl a není dosud zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí. Jeho případné zařazení do stavu Ministerstva zahraničních věcí má jenom dopad na technickou stránku věci. Na výkon funkce to žádný dopad nemá, tam byl řádně zvolen a jeho mandát vznikl volbou mimo území České republiky, což my samozřejmě plně podporujeme a jsme rádi, že máme předsedu Valného shromáždění OSN.

Dotaz (J.Horák, Právo): Staveb při rekonstrukcích nebo opravách našich zastupitelských úřadů bylo více. Můžete to specifikovat a říci, zda se výběrových řízení zúčastnily i místní firmy v té které zemi?

Pověřený ředitel sekce provozní RNDr. V.Zavázal: U tohoto problému musíme vždy brát v úvahu více kritérií. České firmy jsou znevýhodněny dopravními náklady a dietami dělníků. Na druhé straně známe případy, kdy jsme i v dalekých zemích museli používat české firmy, protože místní stavební standardy jsou nastaveny zcela jinak než my potřebujeme, což je zejména po 11. září velice aktuální z bezpečnostního hlediska. Musíme vždy provést optimalizaci několika parametrů v tom kterém případě, v té které zemi, a dokonce bych řekl i v tom kterém čase, protože někde se vám třeba změní politický režim do té míry, že to má dopady na hospodářský život čili a jsou způsobeny výkyvy cen. Obecně se dá konstatovat, že používáme naše firmy i zahraniční firmy.

Dotaz (J.Horák, Právo): Jaký byl jejich počet za poslední čtyři roky? Jenom u těch velkých rekonstrukcí.

Pověřený ředitel sekce provozní RNDr. V.Zavázal: Dá se říci, že převažovaly české firmy.

Ministr zahraničí C.Svoboda: Prověřujeme to v delší časové řadě, to znamená že nejde o vazbu na osoby. Není to prověrka sub specie pana Jaroše nebo pana Srby, je to prověrka v časové řadě.

Dotaz (TV Prima): Můžete specifikovat tu časovou řadu, kam až zpětně se to zkoumá? Byť je to krátká doba, narazili jste už na něco špatného, kde budou nutné změny?

Ministr zahraničí C.Svoboda: Já bych na tuto otázku rád odpověděl, až ten proces uzavřeme. Je možné, že se možná ještě objeví některé další okolnosti, protože jsme na samém počátku. Je potřeba rozmyslet ten proces tak, aby šel po podstatě věci a aby bylo dosaženo výsledku.
Pokud jde o tu časovou řadu, tak půjde o několik let, možná čtyři roky, ale opravdu to je orientační údaj. Nenecháme se nyní svázat přesnými daty, protože jde o podstatu věci, aby se věci daly do pořádku a nikoliv abychom se svazovali termíny, které jsou stejně do velké míry technické.

.