Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Přepis tiskové konference místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kavana a předsedy 56. Valného shromáždění OSN Han Seung-sooa dne 26.6.2002

 

"Pochopitelně jsem chtěl využít této příležitosti a získat co nejvíce poznatků a zkušeností z prezidentství, které během 56. zasedání Valného shromáždění OSN dr. Han získal. Pokud bude Česká republika zvolena do vedení 57. Valného shromáždění, tak to bude poprvé od založení OSN."

Han Seung-soo

: Ladies and gentlemen, let me begin that it is my distinguished honour and privilege to be in the Czech Republic in my capacity as the President of the UN General Assembly. This is a part of my ongoing efforts as President of the General Assembly to meet with the leaders of prominent UN memeber states with a view to exchange views, to enhance the role of the UN. Just before of this conference I had a very useful and constructive talk with his Excellency Foreign Minister Kavan on various UN related matters as well as bilateral issues concerning our countries. Yesterday I also met with his Excellency President Havel and exchanged views on various global and bilateral issues. The Czech Republic is one of the most active and prominent members of the UN. As a leading nation of renewed democracy and human rights and a member of Group 10, the Czech Republic has contributed to a greater role of the UN. Many memeber states of the UN expect that the Czech Republic´s contribution to the UN would be continued in the future. The 56th session of the General Assembly will be recorded as one the most eventful in the history of that body. This is largely owing to the hideous terrorist attack of September 11th and our response to the challenge it posed. Since September 11th the fight against terrorism has surfaced as the single most daunting challenge of the UN. The first action following my election as President of the General Assembly on September 12th was to initiate a resolution which strongly condemned the acts of terrorism and called upon all member states of the UN to render full cooperation to bring to justice the perpetrators, organizers and sponsors of these criminal acts. The Security Council also has shown a very positive progress on the issue of terrorism and taken a series of actions including adoption of comprehensive resolution 1373 which calls on all states to prevent and suppress the financing of terrorist attacks. At the beginning of the session I stated that my priority areas in the role of the president of the General Assembly would be as follows: improving the efficiency of the GA and the revitalizing its work, implementation of the Millennium Declaration adopted at the Millennium Summit of 2000, furthering economic and social development, particularly in Africa, ensuring that globalization will benefit all the world´s peoples, bridging the "digital" (?) divide and the reform of the Security Council. Much has been accomplished in these areas. On the revitalization of the GA we are going to adapt a resolution which stipulates that the President, 21 Vice-Presidents, and eight six-men committee chairpersons should be elected at least three months before the opening of the GA session. Just before the departure for my European tour I chaired also plenary meetings on the issue of "digital" divide. In order to draw the attention of the international community to African developments I visited four African countries in April namely Ghana, Sierra Leone, Gambia and Senegal. In Senegal I attended NEPAD - New Partners for African Development - summit meeting, where I discussed with African leaders ways and means to improve African economic and social conditions. Another priority area for the remaining portion of my presidency is conflict resolution. We are now working in close consultation with five facilitator-ambassadors, including ambassador Kmoníček of the Czech Republic whom I appointed to develop a resolution dealing with these items. I am hopeful that we will be able to adopt such a resolution at the beginning of September.

Jan Kavan: Prezident Han Seung-soo objasnil poměrně dobře naši diskusi. Pochopitelně jsem chtěl využít této příležitosti a získat co nejvíce poznatků a zkušeností z prezidentství, které během 56. zasedání Valného shromáždění OSN dr. Han získal. Pokud bude Česká republika zvolena do vedení 57. Valného shromáždění, tak to bude poprvé od založení OSN. V takovém případě se chceme soustředit na následující čtyři priority: za prvé se budeme snažit realizovat maximum z deklarace tisíciletí ze summitu tisíciletí před dvěma roky a dále realizovat Monterrey konsensus. Já sám jsem summitu v Monterrey zúčastnil a myslím si, že tam zazněla řada dobrých myšlenek jak efektivně napomoci rozvojovým zemím, které by neměly zůstat pouze na papíře. V neposlední řadě jsou pro naše priority nesmírně důležité výsledky nadcházejícího světového summitu pro udržitelný rozvoj, který se bude konat v Johannesburgu v srpnu t.r. . Za druhé se budeme snažit uvádět v život opatření týkající se prevence konfliktů, podpory mírového řešení konfliktů, zvýšení bezpečnosti a samozřejmě boje proti mezinárodnímu terorismu. Za třetí chceme pomoci posílit roli Spojených států, především chceme vnést více spolupráce, transparentnosti a efektivity do partnerství mezi orgány OSN, Bretton-woodskými institucemi, organizacemi jako je např. Světová obchodní organizace, a posílit spolupráci mezi Valným shromážděním OSN, Radou bezpečností OSN a ECOSOC. Zvláště bychom chtěli pomoci posílit roli tohoto nesmírně důležitého hospodářsko-sociálního výboru, jehož práci známe z minulosti. ČR byla dvakrát členkou ECOSOC. Za čtvrté chceme pomoci během toho ročního předsednictví realizovat některé reformní opatření a zlepšení, která by zvýšila efektivitu práce a fungování OSN, a to zvláště Valného shromáždění.

Dále je záměrem realizovat tzv. cestovní mapu, kterou letos popularizoval a zveřejnil Generální tajemník Kofi Annan. Za druhé pomoci revitalizovat Valné shromáždění OSN zjednodušením a zefektivněním pracovních metod velmi komplikované agendy Valného shromáždění, zvýšením role Všeobecného výboru OSN a v neposlední řadě podporou mechanismu diskuse a hledání konsensu u jedné z nejsložitějších věcí, a to je rozšíření a reforma Rady bezpečnosti OSN. V době, kdy by ČR byla předsednickou zemí OSN, vstoupíme do desátého roku snahy o tuto reformu. Myslím si, že i díky tomuto symbolu desátého roku se bude od nás očekávat, že po devíti velmi chudých letech se nám podaří vývoj směrem k reformě podpořit.

Samozřejmě navážeme zcela logicky na práci korejského předsednictví a na práci finského předsednictví bývalého prezidenta pana Holkeriho. Nebudeme vymýšlet něco zcela nového. Toto jsou naše základní priority. Samozřejmě jsme si plně vědomi, že se české předsednictví bude realizovat v době, která bude pro OSN velmi složitá. T.j. kdy se bude od OSN očekávat i aktivnější role v řešení tak složitých mezinárodních konfliktů jako je např. konflikt na Středním a Blízkém východě, o napjatých vztazích mezi Indií a Pákistánem ani nemluvě. Myslím si, že především konflikt na Středním východě jednání OSN nutně ovlivní.

Dotaz ČTK: Jaké jsou v současné chvíli šance české kandidatury?

Jan Kavan: V této chvíli máme vyjádřenou buď písemnou nebo ústní podporu většinou na úrovni ministrů zahraničních věcí od 105 členských států OSN. Za druhé Bělorusko stále svou kandidaturu nestáhlo, ale jednání nadále pokračují. Nemohu vyloučit, že v probíhající proceduře, která umožní kterémukoliv z členských států naší regionální skupiny východní a střední Evropy, může někdo vyjádřit nesouhlas s mou kandidaturou. Nemohu vyloučit, že se Bělorusko nakonec rozhodne tento nesouhlas nevyjádřit a nepostavit proti ČR svého kandidáta. V případě, že svou kandidaturu nestáhne, tak dojde k hlasování o příštím předsedovi VS OSN 8. července. Pokud ta rezoluce bude schválena, tak předseda musí být zvolen do 10. července. Plánuje se vyhovět tomuto datu tím, že se zástupci Valného shromáždění sejdou 8.července k hlasování.

S panem prezidentem Hanem jsme se shodli na tom, že máme mnoho společného, protože v době jmenování dr. Hana předsedou Valného shromáždění OSN byl jednak ministrem zahraničních věcí své země, jednak poslancem svého parlamentu. Následně se stal se prezidentem Valného shromáždění OSN a kombinoval všechny tyto tři funkce. Tzn. že problém, který se snažím vyřešit, řešil pan prezident ve vypjatějších chvílích, neboť těch funkcí měl ještě více, a Soul je od New Yorku vzdálenější než je Praha.

Han Seung-soo: For the 57th session of the General Assembly of the UN it is the tone of the Eastern European regional group to endorse a candidate for the president. As Minister Kavan has just said at the moment there is only one name plotting and if there are two names and Eastern European region cannot agree on one name then we have to go for an election in the General Assembly. But if one name is put forward to the General Assembly by endorsement from the Eastern European regional group then in the General Assembly we will elect him "unanimously" (?) as president. As Minister Kavan has just said, when I was elected as President of the General Assembly I was Foreign Minister of Korea and as well as a member of parliament. In February I left the Foreign Ministry and now I am just a member of parliament but last year on the day I was supposed to be elected president we had a terrorist attack, a hideous terrorist attack and therefore I had to postpone the election by one day. So I was elected the President of the UN General Assembly on the 12th of September. That session was extraordinary and eventful. Very busy, very demanding, and yet I was able to manage my Foreign Minister´s portfolio and member of parliament without much difficulty, without sacrificing the work of the President of the General Assembly. I think the 56th session will be, I hope, remembered as one of the success. Now, Minister Kavan, I have heard, will leave the Foreign Ministry before he comes to New York so he will have one portfolio less than I had so I think although the job will be demanding it will not be as demanding as I was put under pressure last year.

Dotaz (nesrozumitelné )

Hang Seung-soo: As you may know I am as President of the General Assembly of the UN neutral. I have to be neutral in selecting the future president of the General Assembly but my government has already expressed its support of the Minister Kavan for the next President of the General Assembly.

Jan Kavan: K první otázce. Samozřejmě neberu mé zvolení jako hotovou věc. Na druhé straně bych považoval v kladném případě za krajně nezodpovědné, abych do věci šel bez informací a bez důkladné přípravy. Budu mít s sebou malý tým, a to i ve srovnání s předešlými předsednictvími. Tým bude 13tičlenný, z toho 11 diplomatů a i tento tým na to musí být připravený. Nemá smysl přijmout takovouto zodpovědnou funkci a dělat ji jenom formálně. Proto jsem samozřejmě připraven a jsem schopen hovořit o našich představách a prioritách důkladněji, než jsem teď hovořil s vámi, protože to beru zodpovědně.

Jsem samozřejmě připraven hovořit s vedením strany o čemkoliv. Bude-li chtít vedení strany se mnou hovořit o možnosti se vzdát mandátu, tak jejich argumenty samozřejmě vyslechnu. V této chvíli považuji za krajně nepravděpodobné, že bych se mandátu vzdal. Prostudoval jsem si životopisy předsedů Valného shromáždění nejméně za posledních deset let. V naprosté většině byli předsedové Valného shromáždění současně poslanci a ministři zahraničních věcí, tzn. zvládli tři náročná zaměstnání.

Pokud bych uvažoval o vzdání se svého mandátu, bylo by ode mne nezodpovědné přijmout kandidaturu jako dvojka v Praze, kde bylo poměrně dost pravděpodobné, že budu zvolen. Samozřejmě beru naprosto zodpovědně skutečnost, že jsem získal téměř osm tisíc preferenčních hlasů, což je v ČSSD jeden z nejvyšších. Cítím zodpovědnost vůči svým voličům, a proto jsem strávil poměrně delší dobu rozhovorem s panem dr. Hanem o takových konkrétních věcech, jako jak se dají tato zaměstnání skloubit. Čím více se tím zabývám, tím více jsem přesvědčen, že vyjde-li mi poslanecký klub a sněmovna vstříc, tak to zvládnout lze. A protože předsednictví Valného shromáždění OSN je nesmírně významná a prestižní funkce pro každou zemi, jejíž občan tuto funkci vykonává, tak očekávám, že i český parlament se k tomu postaví stejně zodpovědně, jako se postavil korejský parlament k předsednictví pana dr. Hana.

.