Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Tisková konference ministra Kavana a komisaře Verheugena

 

Přepis tiskové konference ministra zahraničí ČR Jana Kavana a komisaře EK Güntera Verheugena ze dne 11.4.2002.(18.4.2002)

Ministr J. Kavan

: Jsem velmi rád, že jsem měl další příležitost pohovořit s komisařem Verheugenem. Günter je můj dobrý přítel a vídáme se spolu často, ačkoliv častěji v Bruselu než v Praze. Chtěl bych mu takto i přes tlumočnici doporučit, aby jezdil do Prahy častěji, protože tolik novinářů jsem v Černínském pláci ještě neviděl. Nebo alespoň jsem už dlouhou dobu neviděl takový zvláštní zájem o zahraniční politiku.

V první fázi naší dnešní diskuse jsme se stručně zabývali problematikou, podle mého názoru poněkud zdramatizovanou a někdy i přehnanou, týkající se dekretů prezidenta Beneše. Velmi jsem ocenil text, na kterém se dnes ráno shodli pan komisař Verheugen a premiér Miloš Zeman, i když se přiznávám, že obsah textu mi nebyl úplně neznámý. Myslím si, že je to text velmi vyvážený. Doufám, že ho zástupci sdělovacích prostředků použijí, protože si zaslouží zveřejnění. Také doufám, že v pozitivním slova smyslu ovlivní diskusi na nadcházejícím zasedání Sněmovny českého Parlamentu. Jasně totiž ukazuje, že nejsme konfrontováni žádnými závažnými obavami. Vysoký představitel Evropské unie opakovaně konstatoval, že obavy rozšířené mezi některými našimi občany například v českém pohraničí z toho, že by mohlo dojít ke zpochybnění majetkových a vlastnických vztahů, které jsou nedílnou součástí poválečného uspořádání, že v tomto smyslu výsledky poslední války nelze zpochybnit. Nikdo o tom neuvažuje a žádné takové nebezpečí restitucí nehrozí. Není to pouze pozice české vlády České republiky, ale je to i pozice našeho hlavního partnera v Evropě, což je Evropská komise a zástupci Evropské unie. Současně jsem velmi rád, že i signály z Evropského parlamentu naznačují, že i toto zdramatizování mělo své pozitivní dopady. Tzn. že přesvědčilo vedení Evropského parlamentu, aby se začalo zabývat aktivitou relativně malé skupinky některých rakouských a německých poslanců, členů zahraničního výboru, a začalo se zabývat podstatou dekretů.

V této souvislosti vítám, že pan komisař Verheugen strávil mnoho svého drahocenného času studiem naší společné historie. Došli jsme k tomu, že onen pro nás zcela nepřijatelný návrh, který byl diskutován v rámci zahraničních výborů, bude změněn. Všech pět odstavců, které se zabývají dekrety prezidenta Beneše, bude nahrazeno. A to textem o tom, že se Evropský parlament začne celou záležitostí zabývat až po obdržení věcných, racionálních právních analýz nejdříve v červenci, tzn. až po našich volbách. Byl jsem ujištěn nejvyššími představiteli Evropského parlamentu o tom, že převládne racionální a věcný tón prostý jakýchkoliv emocí a vášní. Prohlášení pana Jörga Haidera nebereme na lehkou váhu, ale nejsou to prohlášení evropských významných politiků či představitelů Unie.

Proto jsme se během pracovního oběda zabývali tím, co je skutečně důležité, a to je problematika rozšíření EU a našeho vstupu. Měl jsem možnost informovat pana komisaře o několika málo zbývajících problémech, které je třeba vyřešit. My se chceme držet vytyčené cestovní mapy až do konce španělského předsednictví. Vysvětlil jsem náš postoj k některým zbývajícím kapitolám a věřím, že se nám podaří uzavřít důležitou kapitolu Regionální politika během španělského předsednictví a významně pokročit v kapitole Zemědělství ve smyslu veterinární a fytosanitární části této kapitoly. Významná je samozřejmě kapitola doprava. Jediné, co nám zabraňuje uzavřít kapitolu Doprava, je jedna záležitost týkající se kabotáže a to je věc, kde máme poněkud rozdílné názory než má současná vláda SRN. Domnívám se proto, že nejjednodušší řešení je využít existujícího mechanismu, který zatím Evropská komise nevyužila (tzn. čemu se říká "set aside" neboli dát stranou). Projednání záležitosti kabotáže bude lepší odložit a projednat až po volbách v SRN, kdy bude atmosféra klidnější a kdy se nám podle mého názoru podaří s našimi německými přáteli dojednat smysluplný kompromis. Jinak zde nežádáme o žádné přechodné období, takže nevidím důvod, proč bychom neměli v této kapitole významně pokročit.

Dále jsme hovořili o kapitole Instituce, kde existuje jediný, ale významný problém, a to je dopad summitu v Nice. Bylo nám přiděleno dvacet míst v Evropském parlamentu místo dvaadvaceti, o nichž se domníváme, že na ně máme právo podle počtu našich obyvatel ve srovnání s počtem obyvatel těch zemí, které mají nebo budou mít 22 poslanců v Evropském parlamentu. Byl jsem panem komisařem ujištěn, že řešení tohoto problému se najde. Ve stejném duchu se vyjádřila řada ministrů zahraničních věcí, s nimiž jsem o tom hovořil během několika posledních týdnů. Byl jsem ujištěn, že naše žádost o spravedlnost není zpochybňována. Hledá se řešení, které by nezpochybnilo další části závěru summitu v Nice.

V neposlední řadě jsme hovořili o kapitole Hospodářská soutěž, kde se problematika ocelářství musí vyřešit i v souvislosti s nedávným rozhodnutím Spojených států amerických a následnou reakcí EU. Je to věc, kterou nebude možné řešit v nejbližší době, ale jistě se vyřeší do konce roku. Tzn. že ani tato poslední věc nezpochybňuje náš plán ukončit negociace ke konci dánského předsednictví, ke konci letošního roku.

Předpokládám, že na začátku příštího roku bychom mohli podepsat smlouvu o přistoupení a ratifikační proces by mohl skončit skutečně do konce roku 2003. Takže našemu očekávání vstoupit do EU na začátku roku 2004, které je pro nás nesmírně důležité ze tří důvodů, nic nebrání. Ty tři důvody jsou následující: chceme se zúčastnit evropských voleb v r.2004, za druhé se chceme zúčastnit mezivládní konference v r. 2004 jako plnoprávní členové a za třetí chceme být od začátku přítomni jednáním o příštím rozpočtu Unie, který bude platit od r. 2006. Tato jednání budou významná již od začátku r. 2004, a to se právě váže k tomu poslednímu uvedenému problému, tj. financování a kapitola Zemědělství.

Děkuji.

Komisař G.Verheugen: Originally the visit was planned as more or less culturally intellectual exercise for me. That changed a little bit. No, the purpose of course was to make sure that the problems of the past will not overshadow the accession negotiations and the problems of the past will not create obstacles for a smooth accession of the Czech Republic. After the very open, friendly and extremely constructive meetings with Prime Minister Zeman, the President of the Parliament Klaus and the other leaders of the Parliament and the Deputy Prime Minister and Foreign Minister Jan Kavan I can say that we found now a very balanced and satisfying text. The text speaks for itself. The only thing I want to say is that all the elements of the text have to be taken into account. From my point of view the statement describes the position which the Commission and I myself have maintained from the beginning of our term. I hope that we are now in a position where the very heated discussion will come to end and the coutry will concentrate on the real issues. This debate is very often artificial. I would like especially to tell the media in the Czech Republic that I know in the meantime a handful of politicians, especially in Germany and Austria, which are never able to make headlines in their home countries, but always able to make headlines in the Czech Republic. If you started in the Czech medias to treat as they are treated at home, as backbenchers of the third row, then perhaps the situation would be a little bit calmer. Finally in the meeting with Jan Kavan we have of course discussed the state of plane in the accession negotiations. I have informed him what we intend to do in the rest of the year, especially at the European Council meetings to be held at Sevilla, Brussels and Copenhagen. These are the three steps which we have to do in this year. The final step, Copenhagen, will bring the conclusion of the negotiations among others with the Czech Republic. I have no doubts that we will be able to solve all remaining problems. We have identified these, but they are manageable. The Czech Republic is well placed in the whole process, is well on track. I have definitely no doubt that the country will be in the first group of accession. I have informed Jan Kavan on the issues which I already mentioned the financial package, institutions and the political and technical procedure after the conclusion of the negotiations. So we are already in our minds well beyond the process of negotiations. We are already discussing the political process of preparing the treaties, signing the treaty and ratification. It became absolutely clear that the process is really irreversible and if the country continues with his preparations, and I have no doubt it will do, will achieve our objectives.

Dotaz: Podle Vašeho názoru, proč je více v centru pozornosti otázka dekretů prezidenta republiky v souvislosti s Českou republikou než se Slovenskem? Mohou být skutečnou překážkou pro vstup do EU?

Komisař G.Verheugen: The situation with Slovakia is similar. The difference is that the Presidential decrees in the case of Slovakia more or less affect Hungarians and therefore Slovakia was not the target for the political attacks coming from Bavaria and Austria. That is the reason, why Slovakia is not so in the centre of the debate, but the situation of course is the same. I´m not aware that any Czech politician has said that the Presidential decrees meets the standards of the European Union of today. This would be complete rubbish. But this is not the question. It is not the question, whether a thing of the past meets standards of today. The question is, what is the legal situation of today. Do you have rule of law or don´t you have the rule of law in your country? The Czechs have it, that is the point.

Ministr J. Kavan: My jsme jasně řekli, že podle naší analýzy nepředstavují dekrety prezidenta Beneše žádnou překážku pro náš vstup do EU. Nejsou v konfliktu s acquis communitaire, protože tyto reagují legálně a legitimně na naši předválečnou a válečnou zkušenost. Patří minulosti a zůstanou minulostí. Dnes jsou vyhaslé, překonané a nepoužitelné. Nemohou ohrozit například vlastnictví německých občanů majetku na území ČR a nemohou nikoho diskriminovat, čili nelze je posuzovat prizmatem konvencí týkajících lidských práv nebo dnešních evropských standardů. Dekrety nebyly o spravedlnosti, byly o zajištění míru a stability stejně jako denacifikační legislativa v jiných evropských zemích. Z tohoto hlediska je třeba je posuzovat. Mimochodem, na stejné bázi byla založena o něco později Evropská unie, která měla zájem zajistit mír, spolupráci a stabilitu.

Dotaz týkající se setkání komisaře Verheugena s předsedou PSP Klausem a žádosti ODS o pojistku "nedotknutelnosti" dekretů prezidenta republiky ve smlouvě o přistoupení

Komisař G.Verheugen: I definitely feel that the meeting with Mr. Klaus was positive and will to clean the atmosphere. As far as some ideas are concerned which have been voiced in the recent weeks I would like to say the following: first of all I think it is not the best approach for the Czech Republic to make the issue of the post-war settlement in this country a European issue. Nobody else, by the way, does is. Nobody has ever asked for that, neither a member state nor a future member state. So it raises the question, why does the Czech Republic need it. The second question is, as far as the guarantees are concerned: everything what an independent, sovereign nation needs, the Czech Republic already has. The borders of the country are guaranteed in the international context. The territorial integrity of the country is guaranteed, the security of the country is guaranteed and the sovereignity of the country is guaranteed. So what else do you need? And I told that Mr. Klaus. He has asked me to repeat that in public. So I repeat in public what I told him. The Czech Republic does not need further guarantees, because all the guarantees a democratic nation possibly can have, are already in place.

I think that a Czech government, however it will be composed, will understand the interest of the country. And the interest of the country is a smooth accession process.

Ministr J.Kavan: Chtěl bych jenom zdůraznit slova pana komisaře o tom, že ČR má záruky, které mají všechny ostatní členské i kandidátské země. Toto bylo vládě ČR vždycky srozumitelné a proto o žádnou záruku nebo pojistku nežádala. To byla skutečně žádost ODS, a ne vlády ČR, a tomu komise rozuměla. Naopak jsme s Evropskou komisí shodli, že prosazování takovéto záruky by bylo kontraproduktivní, protože by se obrátilo proti ČR, zpochybnilo naši pozici a ztížilo by naše vyjednávání o vstupu do EU. My jako vláda se nedomníváme, že takovéto nebezpečí hrozí, a jsme spokojeni s těmi zárukami, které nám Evropa dnes dává. Pokud se po dnešním rozhovoru s panem komisařem ODS tohoto kontraproduktivního požadavku vzdá, tak to podle mého názoru našemu přibližování k EU jenom prospěje.

Komisař G.Verheugen: The situation in the European Parliament is changing. My view is that the formal resolutions of the EP have been adopted, because a strong majority of the EP did not know, what the Benes decrees are. Now, they are aware and they know how sensitive the issue is and that the real issue is the post-war settlement. I do not think that more than 3% among the EP want to discuss that. So the situation is completely different as far as member states are concerned. Not a single member state has raised the issue of the Presidential decrees in the context of the accession negotiations. Never, Germany did not and it is simply not true that leading politicians in Germany want to raise the issue. You have to check the German-Czech declaration which was done by the previous government, the conservative chancellor Kohl saying that Germany will not raise the issue. That is a part of that declaration. And Austria although did not raise it in a context of accession negotiation. And if you feel that a certain Mr. Haider is more important that fifteen heads of states and governments of the member states of the EU then you might believe it, I do not believe it.

You must allow me that I explain what the position of the Commission is and please do not try to put in my mouth what I have not said. The so called Benes decrees as far as they deal with problems of property and citizenship do not create new legal effects. Therefore they are extinct. The legal effects they have created, of course, are existing like the legal effects of the Munich agreement in Germany as you are well aware. They still exist. These legal effects of the Presidential decrees which still exist have to be judged under the conditions of the present rule of law in the Czech Republic. That is the situation. May I draw your attention to the statement that we made, especially the final paragraph and the last sentence of the final paragraph on the first page, which are some interesting new elements you certainly have seen.

Ministr J. Kavan: Tato slova pana komisaře přesně kopírují postoj české vlády. Dekrety prezidenta Beneše jsou a zůstanou součástí českého právního řádu. V tomto smyslu jsou platné právní skutečnosti, které vznikly na základě prezidentských dekretů ve čtyřicátých letech a jejich důsledky jsou s námi i v současnosti. Samozřejmě platí, nelze je zpochybnit. Ale tyto dekrety dnes nevytvářejí novou právní skutečnost. Nemohou vytvářet nové právní vztahy a povinnosti. A z tohoto hlediska nemohou dnes nikoho ohrožovat a diskriminovat, v tomto smyslu jsou vyhaslé a překonané. Neznamená to, že jsou neplatné. To jsou velmi významné právní termíny, kterým je třeba porozumět. Z hlediska evropských orgánů je důležité, abychom pochopili, že existence i platnost dekretů dnes nemůže ohrozit nebo diskriminovat evropské občany, a to i poté, co ČR do EU vstoupí.

.