Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Česká republika poprvé rozhodovala o dění na Antarktidě

 

Česká republika se poprvé s rozhodovací pravomocí zúčastnila výročního Konzultativního shromáždění smluvních stran Smlouvy o Antarktidě (37th Antarctic Treaty Consultative Meeting, ATCM), které se konalo ve dnech 28. dubna-7. května 2014 v Brazílii.

Zúčastnili se ho zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR, České geologické služby a vědecké polární komunity z Masarykovy univerzity v Brně. Smluvní státy ocenily, že Česká republika splnila svůj závazek vyplývající z konzultativního statusu a přijala všechna opatření a doporučení schválená ATCM od r. 1961.

Česká republika jako smluvní strana Smlouvy o Antarktidě získala v loňském roce vyšší institucionální postavení, tzv. konzultativní status, který jí přiznává právo spolurozhodovat o dění na Antarktidě a jejím osudu. Toto plnohodnotné postavení je udělováno pouze smluvním státům, které na Antarktidě vyvíjejí podstatnou vědeckou a výzkumnou činnost (např. vybudování vědecké stanice nebo vyslání vědecké expedice).

delegace_cr_na_vyrocnim_konzultativnim_1

Delegace ČR:  zleva Zdeněk Venera (Česká geologická služba), Martina Šmuclerová (Ministerstvo zahraničních věcí ), Daniel Nývlt (ČGS), Pavel Kapler (Masarykova Univerzita)

Česká republika provádí antarktický výzkum od r. 1994 a od r. 2006 má vlastní výzkumnou polární stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse. Do loňského roku byla jediným státem, který měl samostatnou stanici a neměl konzultativní status.  ČR se stala 29. státem světa, který po témeř desetiletí rozšířil řady států s rozhodovací pravomocí o Antarktidě.

Provádění antarktických předpisů, týkajících se např. ochrany životního prostředí, regulace turismu či výzkumu na Antarktidě, uložila vláda ČR svým členům usnesením č. 284 ze dne 23. dubna 2014.

Více informací

.