Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kontrola konvenčního zbrojení

 

Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (dále jen S-KOS) byla podepsána na pařížském summitu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v listopadu 1990 hlavami států a vlád 22 zemí - členských zemí NATO a bývalé Varšavské smlouvy a v platnost vstoupila 9. listopadu 1992.

V současné době má 30 smluvních stran. Radikálním snížením počtů konvenční výzbroje a techniky v pěti kategoriích (bojových tanků; bojových obrněných vozidel; dělostřeleckých systémů nad 100 mm; bojových letounů a úderných vrtulníků) eliminovala riziko překvapivého masivního pozemního útoku a zejména zastavila závody v konvenčním zbrojení v Evropě.

S cílem přizpůsobit text S-KOS novým politickým realitám v Evropě, jakými byly zejména zánik Varšavské smlouvy, rozpad SSSR a proces rozšiřování NATO o státy – bývalé členy Varšavské smlouvy, byla podepsána na summitu OBSE v Istanbulu v listopadu 1999 Dohoda o adaptaci S-KOS (AS-KOS). Ta však dodnes nevstoupila v platnost. Samotná S-KOS byla jednostranně suspendována Ruskem v roce 2007, recipročně pak spojenci (členové NATO, kteří jsou zároveň smluvními stranami S-KOS) její implementaci vůči Rusku přerušili na konci roku 2011. S-KOS je však právně nadále platná.

V současné době probíhají konzultace států regionu OBSE s cílem vyjednat upravený či nový režim kontroly konvenčního zbrojení v Evropě.

K posílení důvěry a bezpečnosti v regionu OBSE rovněž napomáhá implementace Smlouvy o otevřeném nebi, a to prostřednictvím jejího verifikačního a inspekčního mechanismu,  a Vídeňského dokumentu k opatřením na budování důvěry, jehož poslední revize proběhla v roce 2011.

Smlouva o otevřeném nebi byla podepsána v roce 1992 a začala platit 1. ledna 2002. Jejím cílem je  posilování důvěry mezi členskými státy. Hlavním nástrojem jsou pozorovací lety celého území bez výjimky letouny s certifikovanými čidly. Tyto lety umožňují pořizování leteckých snímků středního rozlišení, snímání linií a ploch či selektivní výběr zájmu pozorování. Letištěm otevřeného nebe pro ČR jsou Pardubice, které je také využíváno pro mezipřistání ostatními stranami smlouvy.

Počátky Vídeňského dokumentu spadají do Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, konané v roce 1975 v Helsinkách. V návaznosti na výsledky 1. koše, pokračovala spolupráce v oblasti opatření na posílení důvěry a bezpečnosti. V roce 1990 vyústila jednání v přijetí tzv. Vídeňského dokumentu, který byl upravován a rozšířen v letech 1992 a 1994. Další revize z roku 1999 rozšířila Vídeňský dokument o oblast regionální bezpečnosti, revize z roku 2011 obsahuje závazek projednat dosažený pokrok s možností následné revize alespoň jedenkrát za pět let.

Vídeňský dokument je uceleným systémem opatření pro posílení důvěry a bezpečnosti. Zahrnuje roční výměnu vojenských informací, globální výměnu vojenských informací, dokumenty o obranném plánování, návštěvy leteckých a pozemních základen a ukázky nových zbraňových systémů.

.