Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

16. schůze VKZBP ze dne 12.2.2001

 

Zápis ze 16. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky 12.2.2001.

Program schůze:

1. Rozbor aktuální zahraničně-politické situace v souvislosti s řešením krize na ostrově NOG ISLAND a analýza zahraničně-politických dopadů případné neúčasti ČR v mezinárodní mírové operaci
2. Informace o bilaterálních vztazích se zeměmi Indigoland a Greyland
3. Různé

ad1) Rozbor aktuální zahraničně-politické situace v souvislosti s řešením krize na ostrově NOG ISLAND a analýza zahraničně-politických dopadů případné neúčasti ČR v mezinárodní mírové operaci

Šestnáctou schůzi Výboru zahájila výkonná místopředsedkyně Výboru (VMV) politická ředitelka MZV Hana Hubáčková. VMV sdělila, že materiál se předkládá v souladu s materiálem "Výchozí údaje o cvičení CMX 2001", který byl schválen usnesením BRS ze dne 5. října 2000 č. 131.Členové Výboru měli připomínky ke znění návrhu Usnesení. Připomínky budou zapracovány do materiálu.Výbor materiál schválil.

ad2) Informace o bilaterálních vztazích se zeměmi Indigoland

VMV uvedla, že tento materiál se také předkládá v souladu s materiálem "Výchozí údaje o cvičení CMX 2001", který byl schválen usnesením BRS ze dne 5. října 2000 č. 131.Výbor vzal Informaci na vědomí.

ad3) Různé

VMV požádala Ing. Novotného (MO) o informaci o příjezdu a programu gen. tajemníka NATO lorda G. Robertsona 21.-22.2.2001 v ČR. Tuto informaci upřesnil JUDr. Janda (MZV).

Zapsala: D. Fuchsová, OBP
Schválili: předseda / výkonná místopředsedkyně Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


CMX 2001
VÝBOR PRO KOORDINACI ZAHRANIČNÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 12.2.2001 č. 16/1

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

materiál Rozbor aktuální zahraničně-politické situace v souvislosti s řešením krize na ostrově NOG ISLAND a analýza zahraničně-politických dopadů případně neúčasti ČR v mezinárodní mírové operaci

II. doporučuje

a) aby se ČR vzhledem k vývoji mezinárodní situace na mírové operaci na ostrově NOG ISLAND podílela
b) ministrovi obrany, aby aktivoval Ústřední krizový štáb a informoval o aktivaci ÚKŠ předsedu vlády

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
Na vědomí: sekretariát Bezpečnostní rady státu

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


CMX 2001
VÝBOR PRO KOORDINACI ZAHRANIČNÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 12.2.2001 č. 16/2

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Informaci o bilaterálních vztazích se zeměmi Indigoland a Greyland

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
Na vědomí: sekretariát Bezpečnostní rady státu

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky

poslední změna: 04/09/01

.