Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

1. schůze VKZBP ze dne 3.9.2002

 

Zápis z 1. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (3.9.2002)

Program schůze:

1. Informace o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NATO a Rady euroatlantického partnerství (EAPC) v roce 2002
2. Summit NATO a EAPC v Praze: agenda a pozice České republiky
3. Aktuální informace o vývoji situace v Afghánistánu
4. Různé

Schůze se zúčastnili: Ing. T. Holečková (ÚV), Ing. D. Štrauch (SSHR), plk. J. Zrzavecký (MO), plk. Ing. K. Prskavec (ÚV), Mgr. M. Linhart (MV), Ing. L. Zabo (MF), Ing. Navrátil (BIS), Mgr. F. Bublan (ÚZSI), Ing. M. Hrdý (ČNB), JUDr. Cihlář (MS), Ing. J. Hora (MZdr), Ing. 1. Hlavsová (KSN), Ing. V. Mítková (KPR), Mgr. J. Mareš (NBÚ), Ing. A. Martínek (NBÚ), gen. A. Schulz (VZS), PhDr. J. Kohout (MZV) a RNDr. M. Košatka (MZV).

PhDr. Jan Kohout, náměstek ministra pro bezpečnostní politiku a výkonný místopředseda Výboru, uvítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze. PhDr. Kohout dále vysvětlil důvod pozvání zástupců resortů spravedlnosti a zdravotnictví na dnešní jednání.

ad bod 1)

Ing. Hlavsová představila informaci o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NATO a Rady euroatlantického partnerství (EAPC) v roce 2002. Ve svém vystoupení se zaměřila na problematiku ubytování, dopravy a bezpečnosti hostů. Vysvětlila rovněž dodatečné zařazení bodů 4 a 5 do materiálu, které členové VKZBP obdrželi až na počátku schůze.

Členové - především Ing. Holečková, Ing. Zabo, Ing. Navrátil, Mgr. Bublan, Mgr. Mareš Ing. Martínek a gen. Schulz - se v diskusi zabývali problematikou prověřování osob (zvláště pracovníků firem podílejících se na přípravě a vlastním průběhu summitu) a finančními otázkami spojenými s přípravou této akce. Plk. Prskavec doporučil materiál upravit ve shodě se zněním usnesení BRS ze dne 30. července 2002 č. 1.

Materiál byl schválen s tím, že na jednání schůze Bezpečnostní rady státu bude předložen po zapracování připomínek členů VKZBP.

ad bod 2)

Materiál uvedl ředitel OBP MZV Martin Košatka. M. Košatka zdůraznil, že cílem materiálu je informovat členy BRS o agendě summitu a pozicích České republiky. Materiál prošel vnitroresortním připomínkovým řízením a byl rovněž konzultován s vedoucími zastupitelských úřadů ČR. V diskusi se členové vyjádřili k některým obsahovým, formálním a formulačním aspektům (plk. Zrzavecký, plk. Prskavec, Ing. Holečková). Největší část diskuse byla věnována otázce problémů s případným zveřejněním materiálu a možnosti oklasifikování dokumentu, do které se zapojili především plk. Zrzavecký, Ing. Holečková, Ing. Bublan, Ing. Navrátil, gen. Schulz a Ing. Martínek.

Výsledkem diskuse byl příslib zpracovatele, že materiál bude upraven dle připomínek a návrhů členů VKZBP, které jednotlivé resorty dodají ve stanoveném termínu (během středy 4.9.2002). Následně bude materiál předložen na jednání schůze Bezpečnostní rady státu.

ad bod 3)

Ředitel odboru ASIE MZV Mgr. Ivan Jestřáb přednesl aktuální informace o vývoji situace v Afghánistánu a v Kašmíru.

ad bod 4)

Zástupci ministerstev spravedlnosti a zdravotnictví vyjádřili zájem spolupracovat s Výborem pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky na externí bázi.

Plk. Zrzavecký informoval členy o aktuálním stavu přípravy materiálu "Návrh koncepce dalšího působení sil a prostředků AČR v zahraničních operacích v letech 2003 a 2004", který je upravován v souvislosti s nedávnými povodněmi. Zpracovatel požádal další resorty o připomínky k předkládané verzi.

PhDr. Kohout informoval členy, že prací v Sekretariátu VKZBP bude nově pověřena Ing. Petra Havelková, pracovnice OBP MZV. Telefonický kontakt na paní Havelkovou je číslo 2418 2487, fax 24182877.

Příští schůze VKZBP se uskuteční dva týdny před říjnovou schůzí BRS, tzn. v úterý 8. října 2002, od 14:00 hodin. Do programu této schůze bude na žádost ÚZSI zařazena též aktuální informace kolem Iráku.

Zapsal: I. Broskevič

Schválil: výkonný místopředseda Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 3. září 2002 č. 1
k "Informaci o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NATO a Rady euro atlantického partnerství (EAPC) v roce 2002"

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
"Informaci o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NA TO a Rady euro atlantického partnerství (EAPC) v roce 2002";

II. ukládá
místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí a vládnímu zmocněnci pro přípravu summitu NA TO předložit po zapracování připomínek členů VKZBP materiál na příští zasedání Bezpečnostní rady státu.

Provede: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ve spolupráci s vládním zmocněncem pro přípravu summitu NATO

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 3. září 2002 č. 2
k materiálu "Summit NATO a EAPC v Praze: agenda a pozice České republiky"

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
materiál "Summit NA TO a EAPC v Praze: agenda a pozice České republiky";

II. ukládá
předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů VKZBP předložit materiál na příští zasedání Bezpečnostní rady státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.